Festival Mediterranju tal-Poeżija f’Katanja

L-organizzaturi tal-festival internazzjonali tal-poeżija, “Voci del Mediterraneo” li se jsir fiċ-Ċentru Kulturali Le Ciminiere ġewwa Katanja fid-19 u l-20 ta’ Marzu, 2004, stiednu lill-awtur Malti Adrian Grima biex jippreżenta wħud mix-xogħlijiet tiegħu.

voci_del_mediterraneo_poeti_smallFil-festival, li fih se jkun hemm ukoll mużika u kant etniku, il-poeżiji ta’ l- għoxrin awtur u awtriċi mistiedna se jinqraw bil-lingwa oriġinali u bit-Taljan. Dan l-avveniment qed jittella’ mill-Provinċja ta’ Katanja u jagħmel parti mill-festival “Etna Fest 2004” mifrux fuq għadd ta’ xhur.

Fost il-mistednin se jkun hemm il-poeta Ċiprijott Tork Mehmet Yashin li dan l-aħħar qara x-xogħlijiet tiegħu ġewwa ċ-ċentru kulturali tal-Castelliotissa ġewwa Nikosija f’Ċipru flimkien ma’ Adrian Grima u poeti oħra. Din il-lejla ta’ poeżija kienet parti mill-konferenza internazzjonali dwar “Il-Kulturi tal-Memorja/Il-Memorji tal-Kultura” li fiha Dr. Grima għamel taħdita dwar il-memorja personali u kulturali fil-poeżija “Il-Ġnien” ta’ Henry Holland.

voci_del_mediterraneo_writeup_smallIktar tard din is-sena, Adrian Grima se jkun wieħed mill-poeti mistednin mill-pajjiżi membri ta’ l-UE fil-festival Literair Paspoort li se jsir f’The Hague. Il-poeżiji tiegħu se jinqraw bil-Malti u bl-Olandiż.

Uħud mill-poeżiji ta’ Adrian Grima diġà dehru bil-Malti u tradotti f’lingwa differenti f’antoloġiji ppubblikati fl-Italja, Franza u l-Ġermanja. F’Settembru ta’ l-2003 huwa qara poeżiji minn tiegħu waqt il-konferenza tal-British Council dwar “Places and Spaces: Culture, Memory and Identity” li saret f’Delfi l-Greċja u li fiha għamel taħdita dwar il-“fabbrikazzjoni” ta’ l-identità Maltija fil-letteratura miktuba bil-Malti.

Dr. Adrian Grima jgħallem il-Malti fl-Università ta’ Malta. Huwa l-koordinatur ta’ l-organizzazzjoni kulturali Inizjamed u l-korrispondent Malti tal-website Babelmed.net li tiffoka fuq il-kultura fil-Mediterran.

L-10 ta’ Marzu, 2004

Ara wkoll: The Times (It-12 ta’ Marzu, 2004), The Malta Independent (Il-15 ta’ Marzu, 2004), di-ve.com (Is-17 ta’ Marzu, 2004)


Diciotto poeti mediterranei uniti dall’amore per i versi

di Finetta Guerrera (La Sicilia, Sabato 20 marzo, 2004)

Front row, from left: Maram al Massri, Habib Tengour, Eloy Santos, Ghjacumu Thiers, Adrian Grima, Mehmet Yashin
From left, Mimoza Ahmeti (Albania), Moncef Ghachem (Tunisia), Eloy Santos (Spain), Angelo Scandurra

Adrian Grima invited to “Voci del Mediterraneo”

Adrian Grima has been invited to take part in the festival “Voci del Mediterraneo” at the Centro Culturale Le Ciminiere in Catania on 19-20 March, 2004.

Twenty leading poets from various parts of the Mediterranean will read their works in their native language and in Italian. The two-day festival will also include performances of ethnic music and song. The festival is being organized by the Province of Catania and is part of the “Etna Fest 2004” series of cultural events.

The list of invited poets includes the Turkish Cypriot poet Mehmet Yashin who was recently invited to read his poetry, together with Adrian Grima and other poets, at the Castelliotissa former medieval church in Nicosia, Cyprus, during the international conference on Cultures of Memory/Memories of Culture, at which Dr. Grima read a paper about personal and cultural memory in a poem by Henry Holland.

Later on this year, Adrian Grima has been invited to read his poetry at the important Literair Paspoort festival in The Hague. Adrian Grima’s poems will be translated into Dutch and published in both Maltese and Dutch. Some of his poems have already been published in Maltese and in translation in Italy, France and Germany.

In September 2003 he read some of his poems at a conference on “Places and Spaces: Culture, Memory and Identity” held in Delphi in Greece during which he presented a paper on the “Forging” of the Maltese identity in Maltese literature.

Dr. Adrian Grima is a lecturer in the Department of Maltese at the University of Malta. He is the coordinator of the cultural organization Inizjamed and the Maltese correspondent of the Babelmed.net website that deals with culture in the Mediterranean. [Read on]

7 March, 2004


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s