Taħditiet

Juann Mamo | Taħditiet u Programmi tar-Radju

Taħdita Pubblika: Is-Sebgħa ta’ Ġunju u l-Invokazzjoni ta’ Mamo

Prof. Adrian Grima jitkellem dwar ir-rappreżentazzjoni tas-Sette Giugno f’poeżija ta’ Mamo waqt seminar dwar Is-Sette Giugno fil-Letteratura Maltija, L-Università ta’ Malta, Ġunju 2019.

Taħdita Pubblika: “Tebaq fwiedna le niswew.” L-Assedju l-Ġdid skont Juann Mamo

Dr Adrian Grima fuq Juann Mamo u Dr Marco Galea fuq Luigi Rosato, fis-Sala tal-Arazzi tal-Palazz tal-President, il-Belt Valletta (Akkademja tal-Malti, 2015)

Konferenza Juann Mamo (2013) | video

 • Konferenza Juann Mamo (2013) – Introduzzjoni 
 • Konferenza Juann Mamo – 1 – Personalita Letterarja Kumplessa
 • Konferenza Juann Mamo – 2 – Il-Lingwa ta’ Juann Mamo
 • Konferenza Juann Mamo – 3 – Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka
 • Konferenza Juann Mamo – 4 – Personaggi f’Ulied in Nanna Venut fl-Amerka

Mamo l-Veru (2014) | Campus FM

 1. Il-Letteratura u t-Tagħlim tul il-Ħajja | Evarist Bartolo, Mario Cardona
 2. Nistgħu ma niktbux il-veru? Joe Friggieri, Mark Vella
 3. Il-Kanonizzazzjoni ta’ Awtur| Oliver Friggieri, Adrian Grima
 4. Ir-Rappreżentazzjoni tat-Tradizzjoni Popolari Anna Borg Cardona, Immanuel Mifsud
 5. Il-poeżiji ta’ Mamo u Dimech | Annalise Vassallo, Henry Frendo, Jessica Micallef
 6. L-Esperjenza tal-Poeżija | Saturnina Tonna, Annalise Vassallo, Jessica Micallef
 7. Fejn Mar l-Ilsien Malti Manwel Mifsud
 8. Il-Kreazzjonijiet ta’ Mamo | Clifford Jo Zahra, Olvin Vella
 9. Il-Problema tad-Djalett | Michael Spagnol
 10. L-Intraduċibilità ta’ Mamo | Albert Gatt, Ivan Callus
 11. Personaġġi Tipi | Lara-Marie Cilia
 12. Meta r-Rakkontatur Ma Jirrakkontax | Bernard Micallef
 13. Dak li ma jistax jinqara | Ivan Callus, Giuseppe Schembri Bonaci, Adrian Grima
 14. L-Art Imwiegħda Lawrenz E. Attard, Immanuel Mifsud
 15. L-Univers Mediku ta’ Mamo | Charles Scerri
 16. Il-Frabka ta’ Mamo | John C. Betts
 17. Personaġġi ta’ Veru Raymond Mangion

L-Amerka ta’ Mamo (2010-11) | Campus FM

 1. Lamerica ta’ Mamo | Intervent ta’ Fr Lawrence E. Attard
 2. L-Amerka, l-emigrazzjoni u Mamo | Fr Lawrence E. Attard | Qari ta’ silta minn “Fl-Aħħar Alla Laħqu!”
 3. Bijografija ta’ Juann Mamo | Qari ta’ “Il-Belliegħa tan-Nazzjon Maltija”
 4. Bijografija ta’ Juann Mamo | Intervent ta’ Henry Frendo
 5. Ulied Juann Mamo dwar missierhom | Saturnina Tonna u Delfin Satiro (Dolfu) Mamo
 6. It-Teatralità f’Mamo | Marco Galea | Qari ta’ “Imsejkna Malta b’uliedha” mir-rumanz
 7. Qari postkolonjali ta’ Mamo | Marco Galea | Qari ta’ “Is-Saħħa tal-Maltin”
 8. Mamo u t-tiġdid lingwistiku | Manwel Mifsud u Maria Zammit
 9. Mamo u t-tiġdid lingwistiku | Manwel Mifsud u Maria Zammit. Intervent ta’ Joseph M. Brincat | Qari ta’ “Żewġ Ċorom fl-Imħatra u Min Huma l-Personaġġi Tagħna” u “Kabelxejn” mir-rumanz
 10. Id-djalett | Martin Zammit. Intervent ta’ Joseph M. Brincat
 11. Il-Veriżmu f’awtur atipiku | Joseph M. Brincat
 12. Mamo riformatur soċjali | Oliver Friggieri. Intervent ta’ Joseph M. Brincat
 13. In-novelli ta’ Juannn Mamo | Mark Vella
 14. L-arti satirika fin-novelli ta’ Mamo | Bernard Micallef
 15. “The Infinitely Great Sun” | Michael  Grech. Intervent ta’ Henry Frendo
 16. L-influwenza tal-kuntest storiku | Dominic Fenech
 17. Mamo intellettwali organiku | Evarist Bartolo | Qari ta’ silta minn “Lil Aħwatna Maltin Amerikani” u “Tħeġġiġa lill-Kittibin”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s