Taħditiet u Programmi

Riċerka | Research

Taħditiet pubbliċi, konferenzi, u programmi u sensiliet radjofoniċi

Konferenzi

Ħelsien ta’ Ġużè Bonnici (2020)

Konferenza Juann Mamo (2013)


It-Tradizzjoni Orali (2016- )

Writing Home Literary Symposium (2015)

Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)

Taħditiet pubbliċi

The Oxygen of the Future. A Mediterraneanist Utopia

Adrian Grima, “The Oxygen of the Future. A Mediterraneanist Utopia” and discussion | Utopia 2016 Anniversary Events, 8th February 2017,. Introduced by Kathrin Schödel.

“Tebaq fwiedna le niswew.” L-Assedju l-Ġdid skont Juann Mamo

Dr Adrian Grima fuq Juann Mamo u Dr Marco Galea fuq Luigi Rosato, fis-Sala tal-Arazzi tal-Palazz tal-President, il-Belt (2015)

programmi u sensiliet tar-radju

L-Amerka ta’ Mamo (2010)

Fuq Campus FM | L-ewwel sensiela radjofonika fuq il-figura umana u l-personalità letterarja ta’ Juann Mamo

L-Amerka ta’ Mamo | nru 1 – Lamerica ta’ Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 2 – L-Amerka, l-emigrazzjoni u Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 3 – Bijografija ta’ Juann Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 4 – Bijografija ta’ Juann Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 5 – Ulied Juann Mamo dwar missierhom
L-Amerka ta’ Mamo | nru 6 – It-Teatralità f’Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 7 – Qari postkolonjali ta’ Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 8 – Mamo u t-tiġdid lingwistiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 9 – Mamo u t-tiġdid lingwistiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 10 – Id-djalett
L-Amerka ta’ Mamo | nru 11 – Il-Veriżmu f’awtur atipiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 12 – Mamo riformatur soċjali
L-Amerka ta’ Mamo | nru 13 – In-novelli ta’ Juann Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 14 – L-arti satirika fin-novelli ta’ Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 15 – “The Infinitely Great Sun”
L-Amerka ta’ Mamo | nru 16 – L-influwenza tal-kuntest storiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 17 – Mamo intellettwali organiku

Mamo l-Veru (2014)

Fuq Campus FM | Riflessjonijiet mill-kelliema mistiedna fuq it-taħditiet li saru fil-Konferenza Juann Mamo 2013

Mamo l-Veru | nru 1 – Juan Mamo u l-edukazzjoni tul il-hajja.
Mamo l-Veru | nru 2 – Juan Mamo u r-Realizmu.
Mamo l-Veru | nru 3 – Il-post ta’ Juan Mamo fl-istorja letterarja Maltija
Mamo l-Veru | nru 4 – It-tradizzjonijiet popolari fi Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 5 – Il-poezija ta’ Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 6 – Il-poezija ta’ Juan Mamo; Iz-zija u l-fatat; Bikja ta’ xebba
Mamo l-Veru | nru 7 – L-innovazzjoni lingwistika u letterarja ta’ Juan Mamo.
Mamo l-Veru | nru 8 – Il-kreattivita’ ta’ Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 9 – Id-djalett fir-rumanz Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka
Mamo l-Veru | Programm nru 10 – It-traduċibilità tax-xogħol ta’ Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 11 – Meta r-rakkontatur ma jirakkontax fir-rumanz ta’ Mamo
Mamo l-Veru | Programm nru 12 – Kitba letterarja li l-qari ma jaħkimhiex
Mamo l-Veru | nru 13 – Persunaġġi u karattri tar-rumanz ta’ Mamo
Mamo l-Veru | nru 14 – L-emigrazzjoni lejn l-Amerka
Mamo l-Veru | nru 15 – L-univers mediku fi żmien Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 16 – Il-Frabka ta’ Mamo.
Mamo l-Veru | nru 17 – Persunaġġi reali li jissemmew fir-rakkont