Taħditiet u Programmi

Riċerka | Research

Taħditiet pubbliċi, konferenzi, u programmi u sensiliet radjofoniċi

Konferenzi

Ħelsien ta’ Ġużè Bonnici (2020)

Konferenza Juann Mamo (2013)


It-Tradizzjoni Orali (2016- )

Writing Home Literary Symposium (2015)

Is-Sette Giugno tal-Letteratura Maltija (2019)


Interviewing Ahdaf Soueif (2013)

Listen from: 1:27:40 – 2:10:20
Adrian Grima interviews Ahdaf Soueif
Taħditiet pubbliċi

The Oxygen of the Future. A Mediterraneanist Utopia

Adrian Grima, “The Oxygen of the Future. A Mediterraneanist Utopia” and discussion | Utopia 2016 Anniversary Events, 8th February 2017,. Introduced by Kathrin Schödel.

“Tebaq fwiedna le niswew.” L-Assedju l-Ġdid skont Juann Mamo

Dr Adrian Grima fuq Juann Mamo u Dr Marco Galea fuq Luigi Rosato, fis-Sala tal-Arazzi tal-Palazz tal-President, il-Belt (2015)

programmi u sensiliet tar-radju

L-Amerka ta’ Mamo (2010)

Fuq Campus FM | L-ewwel sensiela radjofonika fuq il-figura umana u l-personalità letterarja ta’ Juann Mamo | Hawn ukoll

L-Amerka ta’ Mamo | nru 1 – Lamerica ta’ Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 2 – L-Amerka, l-emigrazzjoni u Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 3 – Bijografija ta’ Juann Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 4 – Bijografija ta’ Juann Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 5 – Ulied Juann Mamo dwar missierhom
L-Amerka ta’ Mamo | nru 6 – It-Teatralità f’Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 7 – Qari postkolonjali ta’ Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 8 – Mamo u t-tiġdid lingwistiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 9 – Mamo u t-tiġdid lingwistiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 10 – Id-djalett
L-Amerka ta’ Mamo | nru 11 – Il-Veriżmu f’awtur atipiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 12 – Mamo riformatur soċjali
L-Amerka ta’ Mamo | nru 13 – In-novelli ta’ Juann Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 14 – L-arti satirika fin-novelli ta’ Mamo
L-Amerka ta’ Mamo | nru 15 – “The Infinitely Great Sun”
L-Amerka ta’ Mamo | nru 16 – L-influwenza tal-kuntest storiku
L-Amerka ta’ Mamo | nru 17 – Mamo intellettwali organiku

Mamo l-Veru (2014)

Fuq Campus FM | Riflessjonijiet mill-kelliema mistiedna fuq it-taħditiet li saru fil-Konferenza Juann Mamo 2013

Mamo l-Veru | nru 1 – Juan Mamo u l-edukazzjoni tul il-hajja.
Mamo l-Veru | nru 2 – Juan Mamo u r-Realizmu.
Mamo l-Veru | nru 3 – Il-post ta’ Juan Mamo fl-istorja letterarja Maltija
Mamo l-Veru | nru 4 – It-tradizzjonijiet popolari fi Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 5 – Il-poezija ta’ Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 6 – Il-poezija ta’ Juan Mamo; Iz-zija u l-fatat; Bikja ta’ xebba
Mamo l-Veru | nru 7 – L-innovazzjoni lingwistika u letterarja ta’ Juan Mamo.
Mamo l-Veru | nru 8 – Il-kreattivita’ ta’ Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 9 – Id-djalett fir-rumanz Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka
Mamo l-Veru | Programm nru 10 – It-traduċibilità tax-xogħol ta’ Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 11 – Meta r-rakkontatur ma jirakkontax fir-rumanz ta’ Mamo
Mamo l-Veru | Programm nru 12 – Kitba letterarja li l-qari ma jaħkimhiex
Mamo l-Veru | nru 13 – Persunaġġi u karattri tar-rumanz ta’ Mamo
Mamo l-Veru | nru 14 – L-emigrazzjoni lejn l-Amerka
Mamo l-Veru | nru 15 – L-univers mediku fi żmien Juan Mamo
Mamo l-Veru | nru 16 – Il-Frabka ta’ Mamo.
Mamo l-Veru | nru 17 – Persunaġġi reali li jissemmew fir-rakkont

Xandiriet oħrajn fuq Campus FM
Isma’ s-sensiela Bellavista mill-Ħabs (2004)
L-istorja, l-identità u l-letteratura
L-Isbaħ l-Imgħoddi (ta’ Charles Xuereb), Campus FM, 2008: Il-Letteratura Maltija | Programm nru 15
Juann Mamo: Mid-djalett sal-letteratura | Cottonera Resource Centre, Miriam Cassar, 2014 | Lectures 22 : program 16
Karta Saħħara ta’ Sergio Grech | Il-letteratura tat-tfal : Adrian Grima, Pierre Meilak & Gorg Peresso 2010 | Programm nru 15
Temi fil-Letteratura ta’ Sergio Grech | Awtur Impenjat, Programm nru 1, 2008
Kont Hemm ta’ Sergio Grech | Ir-retorika politika ta’ Dom Mintoff 1999 | Programm nru 16
Lhud Fariżej u Nsara Tajbin | Ir-Razza u r-Radika fil-Letteratura Maltija, 2007 | L-Akkademja tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti
Ilsien Bla Ħajta II ta’ Sergio Grech | L-Istorja tal-Moviment Qawmien Letterarju , 1999 | Programm nru 1 | Il-Lingwaġġ tal-Moderni
Il-Maltin Min Huma? ta’ Sergio Grech, 1999 | Programm 16 | L-Identità tal-Maltin hija Għażla