Biblijografija

Juann Mamo | Biblijografija Komprensiva

Ġabra PROVVIŻORJA tal-kitbiet dwar Juann Mamo u l-kitba tiegħu

Baldacchino, Jean-Paul. Is There No Honour among the Maltese? Paradigms of Honour in a Mediterranean Moral Economy. Anthropological Journal of European Cultures. Vol. 28, no. 1, 2019. DOI: https://doi.org/10.3167/ajec.2019.280112

Bonanno, Stephen. “Il-Problematizzazzjoni ta’ Ġwann Mamo Bħala Riformatur Soċjali – Il-Preżenza tal-Grottesk f’Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka.” Lehen il-Malti, 33, 2014, 140-150.

Bonanno, Stephen. “Mir-riforma soċjali għall-investigazzjoni tal-bniedem : ulied in-nanna Venut fl-Amerka ta’ Ġwann Mamo bħala allegorija tal-kundizzjoni eżistenzjali umana. “Symposia Melitensia. 2013, Vol.9, p. 19-45.

Bonnici, Stephen. The role of literature in the education of adults: an analysis of selected Maltese novels, MA in Adult Education, University of Malta, 2016.

Borg Cardona, Anna. “It-Tradizzjoni tal-Għana u d-Daqq ta’ Strumenti fix-Xogħlijiet ta’ Juann Mamo,” in The Examined Life – Writings in honour of Guido Lanfranco, ed. by Mark-Anthony Falzon, Midsea, 2019, pp. 67-73.

Cassar, Anton, Olivia Borg u Adrian Grima. Personaġġi f’Ulied in-Nanna Venut fl- Amerka ta’ Juann Mamo. SKS, 2013.

Fenech, Conrad. Contextualising Juann Mamo’s Depiction of the Mediterranean. M.A. in Mediterranean Studies, University of Malta, 2018.

Formosa, Edgar. L-Umoriżmu fil-Proża Maltija. Teżi tal-BA (Unuri), L-Università ta’ Malta, 1976.

Friggieri, Oliver. Ġwann Mamo: Il-Kittieb tar-Riforma Soċjali. Mid-Med Bank, 1984.

Galea, Francis. Juan Mamo. Ħajtu u Ħilietu. SKS, 2007

Grima, Adrian and Ivan Callus, “Irreverent and Inventive Mamo.” CounterText 3.3, 2017, ‘“Thinking Literature Across…”

Grima, Adrian. “Is-Sebgħa ta’ Ġunju u l-Invokazzjoni ta’ Mamo.” Seminar dwar Is-Sette Giugno fil-Letteratura Maltija, L-Università ta’ Malta, Ġunju 2019.

—. “Double Insularity. Mamo’s Quixotic Tale of Emigration.” Insularity. Representations and Constructions of Small Worlds. Ed. Katrin Dautel and Kathrin Schödel. Königshausen & Neumann, 2016.

—. Mamo l-Veru. Sensiela ta’ 17-il programm fuq Campus FM, 2014. Riċerka, produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Adrian Grima. Għadd ta’ mistednin.

—. “M’hemmx Post għal Mamo.” It-Torċa, 20 ta’ Ottubru 2013.

—. Konferenza Juann Mamo, Valletta Campus, L-Università ta’ Malta. Ottubru 2013, organizzata mid-Dipartiment tal-Malta tal-Università ta’ Malta. Għadd ta’ kelliema. Koordinazzjoni ta’ Adrian Grima.

—. “L-Estasi tal-Oratorija.” Mamo, Juann. Ulied in-Nanna Venut fl-Amerika. Malta: SKS, 2013. ix-xxxv.

—. L-Amerka ta’ Mamo. Sensiela ta’ 17-il programm fuq Campus FM, 2010-11. Riċerka, produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Adrian Grima. Għadd ta’ mistednin.

—. Precariousness and the Erasure of the Mediterranean |The Fight Against Poverty. Ed. Peter G. Xuereb. Malta: EDRC, University of Malta, 2008

Grima, Adrian. Ħożż fl-Ilma. Il-kotba, il-qari u l-baħar. Edizzjoni Skarta, 2008.

—. “Juan Mamo u s-Sigrieti ta’ Wlied in-Nanna Venut.” Il-Malti, LXXIX, p. 81-104. Malta: Akkademja tal-Malti, Klabb Kotba Maltin, 2007.

—. Brutish State, Inestasi, u Dak il-Mons fil-Parlament. Kummenti dwar ir-rumanz Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka, 2014-19.

Micallef, Bernard. L-arti satirika fin-novelli ta’ Juan Mamo: minn realtà storika sa frattarija ta’ perspettivi. Taħdita organizzata mill-Akkademja tal-Malti fis-26 ta’ Novembru 2010, fis-6.00pm, fis-sala tal-Iskola Primarja ta’ Ħ’Attard.

—. “L-arti satirika fin-novelli ta’ Juan Mamo: minn realtà storika sa frattarija ta’ perspettivi.” Il-Malti, LXXXVIII (2015).

—. “The Moon Printing Press u l-Veru.” Kumment fuq id-deskrizzjoni tal-Moon Printing Press li jagħti Juann Mamo fir-rumanz tiegħu (April 2021).

Micallef Jessica. Il-Kitbiet ta’ Juann Mamo fil-Gazzetti, Teżi tal-MA, L-Università ta’ Malta, 2015.

Miceli, Charles. “Ulied in-Nanna Venut,” It-Torċa (21 ta’ Jannar, 28 ta’ Jannar, 4 ta’ Frar, 11 ta’ Frar, 1973).

Said, Rose Marie. Is-Sigrieti ta’ Juan Mamo Mikxufa, Teżi tal-BA (Unuri), L-Università ta’ Malta, 2017.

Vassallo, Annalise. Il-Poeżiji ta’ Juann Mamo. Teżi tal-Baċellerat fl-Arti. L- Università ta’ Malta, 2011.

—. Tħeġġiġa lill-Kittibin: Il-Poeżiji ta’ Juann Mamo. Malta: SKS, 2013.

Vella, Mark, Daħla: Mamo Misjub mill-Ġdid. Ġrajja Maltija: Ġabra ta’ Novelli, ta’ Juann Mamo. Klabb Kotba Maltin, 2010.

—. “L-Ideoloġija tan-Novella Maltija.” Teżi tal-M.A., L-Università ta’ Malta, 2001.

Zahra, Clifford Jo. “Il-Lingwa ta’ Juann Mamo: bejn il-Qadim, il-Popolari u l-Ġdid Fjamant.” Teżi tal-Baċellerat fl-Arti. L-Università ta’ Malta, 2013.

Zammit, Maria. “Il-Kreattività Lingwistika: proposta mill-kitbiet ta’ Manwel
Dimech u Juann Mamo.” Teżi tal-Baċellerat fl-Arti. L-Università ta’ Malta,
2006.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s