“Minn kull xorta ta’ qżież” Dun Karm u l-metafora

Dak id-diskors tal-2011 kont iddedikajtu lil Oliver, li fetħilna l-poeżija ta’ Dun Karm beraħ quddiemna. “Il-figura letterarja ta’ Dun Karm hi dik Ii hi llum minħabba l-kritika imprezzabbli ta’ Oliver Friggieri, għax il-letteratura teħtieġ il-qari, u l-qari perċettiv, biex jiftaħha beraħ.”

Il-pożizzjoni li ħadt jien kienet profondament differenti minn tal-Prof. Friggieri. U dan nafu lilu, lil Oliver. Minħabba dak li għallimna b’dak li qal u b’dak li għamel bħala għalliem u studjuż.

Anki fl-indipendenza intellettwali tagħna midjunin lejh.

Ħajr speċjali lil Wayne Farrugia u l-Librerija tal-Università ta’ Malta għall-kopja diġitali ta’ dan id-diskors. U lid-Dipartiment tal-Malti li kien stedinni biex nagħmlu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s