Sittin Sena ta’ Limerikki bil-Malti

Ir-riċerkatur Ġużi Gatt kien għaddieli għadd ta’ limerikki ta’ Dwardu Ellul li kienu dehru fil-gazzetta satirika Ix-Xewka fil-bidu tas-snin sebgħin għall-proġett tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università fuq It-Tradizzjoni Orali. Is-serata fuq il-limerikki kienet mexxietha Rita Saliba u kienu ħadu sehem fiha numru ta’ nies, forsi Trevor Żahra, Vince Piccinino, Beverly Agius, u George Cassar.

Silta mill-intervent tiegħi fuq il-limerikki li deher f’edizzjoni tal-programm Ilsienna mxandra fuq TVM fil-ġimgħa tat-12 ta’ Ottubru 2020.

Dan huwa l-intervent sħiħ tiegħi fil-programm Ilsienna fuq il-limerikki Maltin. Nirreferi għal-limerikki ta’ Anton Buttigieg, Dwardu Ellul u Guido Lanfranco. Hawnhekk nirreferi għal-limerikk bħala “limerikka”: togħġobni din il-formula, imma naf li mhix għażla ideali meta tqis li l-kelma “limerikk,” verżjoni fidila ta’ “limerick,” stabbiliet ruħha sew fid-diskors letterarju u kritiku tagħna.

Fl-aħħar tal-intervent tiegħi nirreferi wkoll għal xi “limerikki,” jew “kontralimerikki,” li ktibt fi żmien il-pandemija tal-COVID-19.

Il-limerikki ta’ Dwardu Ellul mill-gazzetta satirika Ix-Xewka, miġburin minn Ġużi Gatt, jinsabu fuq is-sit tal-proġett fuq It-Tradizzjoni Orali tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta. Il-ġabra kollha tal-epigrammi tiegħu, “mitt mini-poema,” fil-ktieb Ajsbergs, tinsab hawnhekk. Ħajr lil Prof. Gordon Pace.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s