It-Teżijiet li Mexxejt

Dawn huma t-teżijiet li mexxejt. Il-biċċa l-kbira saru fi ħdan id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta. Oħrajn saru, fost l-oħrajn, bħala parti minn programmi tal-MA fil-Fakultà tal-Arti.

Il-lista komprensiva tat-teżijiet tad-Dipartiment tal-Malti fil-qasam tal-letteratura tinsab fuq is-sit uffiċjali tad-Dipartiment: https://www.um.edu.mt/arts/malti/studenti/tezijiet

 

2001

 • L-Iżvilupp tar-Rumanz Malti: Il-Motiv tal-Imħabba, Fenech Daniela, B.Ed (Unuri)

2006

 • Il-Mara fir-Rumanz ta’ Oliver Friggieri, Farrugia Lorraine, BA (Unuri)

2007

 • L-Element Bibliku fil-Poeżija ta’ Marjanu Vella, Farrugia Stefano, BA (Unuri)
 • Is-Sess u l-Assenza Tiegħu fil-Proża Maltija, Schembri Melanie, BA (Unuri)

2008

 • Il-Vuċi ta’ Mara fil-Poeżija ta’ Maria Grech Ganado, Borg Olivia, BA (Unuri)
 • Il-Viżjoni Romantika tan-Natura fil-Poeżija ta’ Anton Buttigieg, Saliba Nicolette, BA (Unuri)
 • In-Narratur u l-Karattri fin-Novelli ta’ Temi Zammit, Vella Rodianne, BA (Unuri)

2009

 • Is-Snin Tmenin u l-Prożaturi Maltin, Psaila Emanuel, BA (Unuri)

2010

 • Minn Mary Meylak sa Simone Inguanez: Identitajiet u Perspettivi, Borg Olivia MA
 • L-Ewropa fin-Novelli ta’ Immanuel Mifsud, Galea Doriana, BA (Unuri)

2011

 • Is-Simboliżmu fil-Kitbiet ta’ Dun Ġorġ Preca, Farrugia Stefano, MA
 • Narraturi u Strateġiji Narrattivi fin-Novelli ta’ Immanuel Mifsud, Saliba Esther, BA (Unuri)
 • Ir-Rappreżentazzjoni tat-Tfulija fil-Poeżija ta’ Rużar Briffa, Saliba Lourdes, BA (Unuri)
 • Il-Poeżiji ta’ Juann Mamo, Vassallo Annalise, BA (Unuri)

2012

 • Il-Kontrapassaport ta’ Antoine Cassar, Azzopardi Keith, BA (Unuri)
 • Interpretazzjoni Soċjoloġika tar-Rumanz Malti Modern, Camilleri Analise, MA
 • Ir-Rappreżentazzjoni tal-Irġulija fir-Rakkont Fl-Isem tal-Missier (u tal-Iben) ta’ Immanuel Mifsud, Mallia Gabriella, BA (Unuri)
 • Il-Letterarjetà tan-Narrattiva ta’ Ġużè Ellul Mercer, Psaila Emanuel, MA
 • Karattru u Azzjoni f’Leli ta’ Ħaż-Żgħir, Saffrett Braden, BA (Unuri)
 • Il-Mediterran fir-Rumanz u n-Novella Maltija, Scerri Dorothy Marilyn, MA
 • L-Għeluq u l-Karatterizzazzjoni f’Żewġ Rumanzi ta’ Ġużè Bonnici, Simiana Maria, BA (Unuri)

2013

 • Kummiedja għall-Familja kollha ta’ Alex Vella Gera, Cassar Jean Pierre, BA (Unuri)
 • Il-Poeżiji ta’ Manwel Dimech, Micallef Jessica, BA (Unuri)
 • Il-Kunflitt fin-Narrattiva ta’ Pierre J. Mejlak, Somerville Justine, BA (Unuri)
 • Carlo Satariano u l-Poeżiji f’Il-Ħmara (1926-1928), Spiteri Shanna, BA (Unuri)

2014

 • Taħt in-Nar u l-Ġeneru tad-Djarju, Bonello Dorianne, BA (Unuri)
 • Representing the [Muslim] Immigrant Other in the Mediterranean: A Saidian Interpretation, Rachel Brincat, MA in Literary Tradition and Popular Culture
 • L-Ambigwità tat-Tieni Persuna: Il-Każ ta’ Alex Vella Gera, Cardona Elena, BA (Unuri)
 • L-Użu tal-Metafora fil-Kitbiet ta’ Clare Azzopardi, Mifsud Antonella, BA (Unuri)
 • Karattri Frammentati fin-Novelli ta’ Immanuel Mifsud, Simiana Maria, MA
 • Ports as locus of the Mediterranean imaginary, Jean-Claude Izzo and Vincenzo Consolo, Maria Roberta Vella, MA in Literary Tradition and Popular Culture
 • Sriep u Karattri Oħrajn f’Rumanz ta’ Alex Vella Gera, Zammit Reanne, BA (Unuri)

2015

 • Ir-Ripetizzjoni u l-Motivi f’Kulħadd Ħalla Isem Warajh ta’ Clare Azzopardi, Vella Bernice, BA (Unuri)
 • Il-Kitbiet ta’ Juann Mamo fil-Gazzetti, Micallef Jessica, MA
 • Ir-Repetizzjoni fin-Novelli ta’ Walid Nabhan, Zammit Melvic, BA (Unuri)
 • Interpretazzjoni Freudjana Kontemporanja ta’ Newbiet, Borg Renzo, BA (Unuri)
 • Nikol Biancardi u n-Narrattiva Tiegħu, Calleja Donna-Lynn, BA (Unuri)

2016

 • The role of literature in the education of adults: an analysis of selected Maltese novels, Bonnici Stephen, MA (Adult Education) (ko-tutur)
 • Il-Vuċi Ambigwa fil-Poeżija ta’ Mħabba ta’ Mario Azzopardi, Galea Maria, BA (Unuri)

2017

 • L-Individwalità tal-Vuċijiet f’Kulħadd Ħalla Isem Warajh ta’ Clare Azzopardi, Grech Maria Francesca, BA (Unuri)
 • Is-Sigrieti ta’ Juan Mamo Mikxufa, Said Rose Marie, BA (Unuri)
 • Ir-Rappreżentazzjoni tas-Sess f’Jutta Heim ta’ Immanuel Mifsud, Sciberras Maria, BA (Unuri)
 • Ir-Rakkontar tat-Tibdil Soċjali f’Herbert Ganado u Ġużè Chetcuti, Scicluna Sarah, BA (Unuri)

2018

 • Contextualising Juann Mamo’s Depiction of the Mediterranean, Conrad Fenech, M.A. in Mediterranean Studies.
 • Bejn Kanzunetta u Poeżija: Il-Lirika tal-Brikkuni, Francalanza Sephora, BA (Unuri)
 • Ir-Rumanz dwar ir-Rumanz Malti – Trojan ta’ Alex Vella Gera, Portelli Clayton, BA (Unuri)
 • Memory and Multiplicity in the Mediterraneanist Novel: The Lost Sailors and N’zid, Justine Somerville, MA in Literary Tradition and Popular Culture

2019

 • L-identità fin-novelli ta’ Ġużè Ellul Mercer, Brincat Michela, BA (Unuri)
 • Iż-Żgħożija Moderna fil-Letteratura għall-Adolexxenti: Leanne Ellul, Cachia Marta BA (Unuri)
 • Ir-Realtà Li Toħloq il-Letteratura, Saydon Rachel BA (Unuri)
 • The Mediterranean Imaginary in Advertising in Malta in the 21st Century, Frankie Briffa, M.A. in Mediterranean Studies

2020

 • Il-Lirika fil-Poeżija ta’ Oliver Friggieri, Agius Maria
 • L-Arti tal-Kelma fid-Diskorsi ta’ Dom MintoffBorg Christabelle (kotutur ma’ Oliver Friggieri)
 • Strateġiji ta’ Poter fir-rumanz Fil-Parlament Ma Jikbrux Fjuri, Borg Nicole
 • Il-Kunċett tal-Universalità fil-Letteratura, Chappell Matthew
 • L-Innijiet u t-Taqbiliet tal-Festa Filippina bħala Espressjoni Popolari, Tabone Martina

   


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s