Triq il-Mediterran

“Triq il-Mediterran” huwa rakkont qasir tal-2007 li qrajt fl-avveniment ta’ Jum Pembroke organizzat mill-Kunsill Lokali ta’ Pembroke fl-4 ta’ Lulju 2019.

Ir-rakkont deher fir-rivista kulturali bilingwi Taljana Storie u rebaħ il-premju tal-kritika ta’ Premio Storie 2009 għall-kitba “momentista” (fit-taqsima tal-kitba tal-barranin). Ingħata l-premju “per la prosa mai casuale, sottratta con grazia all’enfasi letteraria. Parole asciugateche restituiscono una Malta ordinaria eppure rappresentativa. Ecco il prezioso ritaglio di un autore già indipendente”. 

Grazzi lis-Sindku, Dr Dean Hili tal-istedina u l-atrmosfera. Naħseb li ħafna nies minn Pembroke għandhom stejjer simili x’jirrakkontaw.

Attached bicycles
Ir-ritratt isselliftu minn fuq l-internet. https://www.marytribble.com/you-cant-ride-two-bikes/

TRIQ IL-MEDITERRAN

Ir-riħ mill-majjistral ġej minn warajja u xi mkien fuq l-orizzont, lil hinn minn Triq il-Mediterran, hemm żewġ vapuri weqfin, qishom twieqi. Il-kwiekeb mċajprin, imma ftit tal-ħin ieħor is-sema jkun tagħhom mill-ġdid. Triq il-Mediterran: Jien u Samwel soqnieha darbtejn dil-ġimgha, bejn wieħed u ieħor dal-ħin. Darba ’l hemm u darba ’l hawn; jien bil-bozza tad-dynamo fuq quddiem u Samwel bil-helmet taċ-ċiklisti fuq wara, naqdfu ġot-tlajja’. Il-majjistral ġej minn fuq ix-xagħri, lil hinn mid-djar. 

– ’Il fejn Sam? 

– Fejn trid, Pa, basta għan-niżla. 

U noftqu r-riħ bi mnifsejna u ma’ ħaddejna Triq il-Mediterran.  

Id-dwal tal-karozzi jgħaddu tnejn tnejn u nisma’ t-tfal jgħajtu għall-ballun fil-ground tal-Luxol. Il-ksieħ tiela’ minn ġo saqajja. Mill-ground tal-Melita l-fanali l-ġodda jifqgħu s-sema u x-xagħri u jinterrogaw ġurnata xogħol u ġiri f’rasi. It-tieqa ta’ faċċata, żewġ toroq ’l isfel, daharha lejn il-Mediterran, qed itteptep milied ieħor u father christmas għadu tiela’ mal-faċċata. Ilu mis-sena l-oħra. Il-magni tal-karozzi jissaltjaw minn kullimkien. Tgħid jitfuhom il-fanali illejla? 

Wara s-siġar u l-ħnejjiet bil-ġidra ta’ żmien l-Ingliżi mal-Forti ta’ Pembroke tidher ras it-torri ta’ Portomaso qisha t-tarf ta’ rigg taż-żejt jew naviċella spazjali. Is-sireni fit-triq ta’ St Andrews jxoqqu s-sema. Għaddejjin il-pulizija, naħseb weħlu fit-traffic lights. Qed nismagħhom warajja. Jew forsi ambulanza. Ma nagħrafhomx.

Dal-ħin konna qed naqdfu għan-niżla.

– Nerġgħu nagħmluha, Pa.

Għad għandi l-fawra tal-majjistral f’ħaddejja. U leħen ibni.

Adrian Grima | 2007


Premio Storie 2009 per la scrittura momentista

Adrian Grima huwa r-rebbieħ tal-Premio Storie 2009 per la scrittura momentista (sezione straniera), premju mogħti għal kitba “mumentista” minn Leconte Editore u r-rivista letterarja internazzjonali Storie. Il-kitba ta’ Grima, “Triq il-Mediterran,” ambjentata f’Pembroke, Malta, intgħażlet minn fost sbatax-il kitba li ħadu sehem fl-inizjattiva Ten Minutes Malta kkoordinata mill-antropologa Taljana Virginia Monteforte li kitbet teżi fuq il-letteratura kontemporanja Maltija. Pierre Mejlak rebaħ il-Premju mogħti mill-Qarrejja.

Premio Storie 2009 per la scrittura momentista

Premio Storie 2009 per la scrittura momentista – sezione straniera

ADRIAN GRIMA

“per la prosa mai casuale, sottratta con grazia all’enfasi letteraria. Parole asciugateche restituiscono una Malta ordinaria eppure rappresentativa. Ecco il prezioso ritaglio di un autore già indipendente

Adrian Grima si aggiudica una targa premio e 300 euro in buoni acquisto (libri, cd, dvd) 

Premio Storie 2009 per la scrittura momentista – Premio dei Lettori

PIERRE J. MEJLAK

Pierre J. Mejlak si aggiudica un diploma e un abbonamento a tutti i libri delle collane Leconte 2009 

Congratulazioni a due autori personali come Grima e Mejlak. 

Il-mumentiżmu twieled f’forma embrijonika fit-tieni nofs tas-snin sebgħin tas-seklu għoxrin. Wara bosta snin ta’ sperimentazzjoni kważi klandestina dan il-metodu ta’ kitba ġie inawgurat uffiċjalment fid-19 ta’ April 2001 bil-pubblikazzjoni tal-antoloġija Pomeriggio li fiha 140 kittieb u kittieba mid-dinja kollha rrakkontaw x’raw u x’għexu f’dak il-jum eżattament bejn is-17.50 u s-18.00.

Il-finalisti l-oħrajn kienu Joe Friggeri, Immanuel Mifsud, Matthew Vella, Karl Schembri, Simone Inguanez, Clare Azzopardi, Mario Azzopardi, u Ġużè Stagno. Il-kittieba l-oħrajn kienu Stanley Borg, Victor Fenech, Oliver Friggieri, Maria Grech Ganado, Roderick Mallia, Mark Vella, u Raphael Vella. Il-verżjoni Taljana tal-kitba oriġinali ta’ Adrian Grima bil-Malti, saret minn fuq il-verżjoni bl-Ingliż minn Federica Ressi. Il-kitbiet kollha tal-awturi Maltin kienu dehru, b’introduzzjoni ta’ Virginia Monteforte, fil-ħarġa 62/63 ta’ Storie (Ġunju/Settembru) tal-2008 f’ħarġa bl-isem ta’ New Yorkers. Kienu nkitbu bejn is-17.50 u s-18.00 tad-29 ta’ Novembru 2007.

Il-ġurija tal Premio Storie 2009 per la scrittura momentista kienet magħmula mill-Bord Editorjali tar-rivista internazzjonali Storie e b’mod partikulari minn: Gianluca Bassi (awtur u editur ta’ Storie. President tal-Ġurija), Barbara Pezzopane (editriċi), Mary Morris (awtriċi u ġurnalista), Larry Freifield (poeta u fotografu), u Domingo Notaro (pittur u poeta).

Skont il-ġurija, il-proża ta’ Adrian Grima, li “qatt mhi każwali, tevita b’mod sabiħ l-enfasi letterarja. Il-kliem magħżul bil-qies juri Malta komuni imma fl-istess ħin rappreżentattiva. Din hija silta prezzjuża mix-xogħol ta’ awtur li diġà huwa indipendenti.”

Għal aktar tagħrif ara “Triq il-Mediterran” published in English and Italian in Storie, 62/63

“Triq il-Mediterran” published in English and Italian in Storie 

The Italian bilingual literary journal  Storie has published short pieces of momentist prose by 17 Maltese writers in its June – September issue (62/63, 2008). Ten Minutes Malta was edited by Italian anthropologist Virginia Monteforte.

My piece of writing in this momentist project is called “Triq il-Mediterran,” a street in Pembroke, where I live, overlooking the Mediterranean Sea. It was written in Maltese, translated into English by myself (though I definitely do not consider myself an English translator) and then translated into Italian by the Storie editorial team.

In her beautiful introduction, “Isola di fronte,”  Virginia Monteforte writes about the openness to the world of the new generation of Maltese writers quite strongly represented in this issue of Storie. She describes the new writers as clever, brave, and polyglots. “Brave, coraggiose e poliglotte. Passaporto sempre in mano, racconti e poesie ricevono l’entusiasta accoglienza di tutta l’Europa, il Mediterraneo e non solo, dalla Scozia all’Ungheria, dalla Spagna alla Palestina. Passano di mano in mano, di traduzione in traduzione, tornano pi’ ricche e dense.”

Although the new writers are not bound by some common manifesto, Monteforte believes there are common traits between them. She highlights the realism of this creative rebirth, the desire to narrate the contemporary world, with its varied social realities in a way which is as concrete and true as possible:

“Un tacito accordo, pi’ o meno coscientemente, ‘ stato siglato, in un momento imprecisato della rinascita creativa, pi’ o meno una ventina d’anni fa, e richiama al realismo e alla voglia di narrare tempi e contorni sociali nel modo pi’ concreto e veritiero possibile: storia, politica, satira, voci femminili, praticamente inesistenti nel passato, versi solo apparentemente ermetici, frammenti spezzati come gli spostamenti di uno sguardo pigro che si adagia su passanti e mura gialle, giri di pensieri sospesi qualche secondo dal lavoro, in ufficio, in redazione, distratti dal desiderio di essere sempre altrove, oltre le spiagge e le scogliere, perch’ davvero, lo spazio ‘ ridotto, e dalla collina della citt’ silente, Mdina, si coglie a tutto tondo il profilo intero della propria vita e dei propri anni, sparsi sulle strade e la valle, persi nell’intrico di strade e villaggi che di Malta fanno una grande citt’ sul mare, case chiare senza tegole e serrande, il tetto piatto o un terrazzo sulla sommit’, le gallariji, balconi chiusi colorati, e le strade strette, serrate verso l’alto. Il mare.”

The Maltese writers whose work appears in Ten Minutes Malta are: Clare Azzopardi, Mario Azzopardi, Stanley Borg, Victor Fenech, Joe Friggieri, Oliver Friggieri, Maria Grech Ganado, Adrian Grima, Simone Inguanez, Roderick Mallia, Pierre J. Mejlak, Immanuel Mifsud, Karl Schembri, Ġuż’ Stagno, Mark Vella, Matthew Vella, and Raphael Vella.

The momentist ethic should observe the following requirements:the  present indicative tense;time available: from one to a maximum of ten minutes (depending on the going capacity for concentration); skill in synthesis (as a form of minimalist exasperation); the first person;objective consideration of what surrounds the author and can be observed by him or her; maximum length: thirty lines; all styles are permitted on condition that the work shall  not be one of  fiction; every temporal diversion is permitted on condition that the fulcrum of the narrative be  the selected present time span and that  every semantic variant derive from them; write ‘live’, during the selected minutes; the execution of the task must take place in a group, it must be simultaneous and written by each one in a different place; no acrobatics or special effects. Only the prevalence of the author’s point of view. Something not that simple. It’s like a game in sport. If you know how to kick but not how to pass, you are no use. A momentist piece of writing will survive only if its author has an idea of what things are about. That idea will remain, not those words.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s