Klin fi SpazjiKliem

12063744_10153075629192233_4654513857284447184_n

L-Erbgħa 2 ta’ Novembru 2016 kont wieħed mill-awturi mistiedna fi Spazju Kreattiv biex naqra x-xogħol tiegħi f’sessjoni ta qari bit-titlu taSpazjiKliem organizzata minn iDEAT. Din kienet serata miftuħa għall-qari u reċitazzjoni ta’ poeżija, narrattiva u kwalunkwe ġeneru kreattiv ieħor, fi kwalunkwe lingwa.

SpazjiKliem hija parti mill-isforz ta iDEAT sabiex ixxerred u tesponi x-xogħlijiet ġodda li  qeghdin jinkitbu fMalta, issaħħaħ il-kultura ta qari pubbliku, u toffri aktar kuntesti u spazji informali fejn awturi kreattivi u artisti performattivi jiltaqgħu u jaqsmu x-xogħol tagħhom.

 


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s