Mid-djalett sal-Letteratura

adrian-grima-VA_1

Nhar il-Gimgha 28 ta’ Marzu fis-7:00pm saret attività minn VersAghtini IKM immexxija minn Miriam Cassar flimkien mal-Cottonera Resource Centre fi ħdan l-Università, li jaħdem mill-iskola magħrufa bħala l-Fortini tal-Birgu, Kullegg Santa Margerita. Jien tkellimt dwar is-sehem tad-djalett fix-xoghol uniku tal-awtur Juann Mamo, Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka.

adrian-grima-VA_2

Din kienet ir-raba’ attività b’risq il-wirt letterarju Malti u b’risq id-djaletti Maltin li organizzat VersAghtini din is-sena.

Fost l-oħrajn ħadu sehem il-poeta Joe Baldacchino ta’ It-Traġedja tas-Simshar (Ta’ Mattew Fisheries, 2008) u l-mara tiegħu Rose, li jidhru hawn taħt.

joe-rose-baldacchino-VA

Dan huwa l-ktieb fil-fatt tas-Simshar kif jirrakkontah Joe Baldacchino.

Joe- Baldacchino - it-traġedja tas-simshar

Inbigħu eluf ta’ kopji ta’ dan il-ktieb, u d-dħul intuża għal għan filantropiku.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s