Dun Karm u t-Turment tal-Poeżija

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2021, bejn il-5.30pm u s-7.00pm, se nagħmel taħdita dwar il-poeżiji ta’ Dun Karm fis-sillabu l-ġdid taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja, iċ-ĊES. It-taħdita se tkun fuq il-pjattaforma Teams u se jorganizzaha d-Dipartiment tal-Malti fi ħdan l-iskejjel tal-Knisja. Dawk li jixtiequ jattendu iżda mhumiex għalliema tal-Malti fi skola tal-Knisja jistgħu jirreġistraw billi jżuru din il-paġna.

Dun Karm Psaila

Dan se nagħmlu, fl-aħħar mill-aħħar, billi nħares lejn Dun Karm mhux tant bħala ideologu imma bħala mgħallem kbir tal-arti tal-poeżija, għax fix-xogħol tiegħu kollox jaħdem flimkien: il-forma li jagħżel, il-metafora, il-vuċi, it-ton, ir-rima, u r-ritmu regolarissimu, qisu arloġġ.

Il-poeżiji ta’ Dun Karm fis-sillabu taċ-ĊES huma “L-Arloġġ,” “Żagħżugħ ta’ Dejjem,” “Għaliex?,” “Univers Ieħor,” “Lill-Kanarin,” “Il-Għanja tar-Rebħa,” “Waħdi,” “Il-Għodwa,” u “Il-Qalb tal-Bniedem.” Il-kapijiet tad-Dipartiment, Ann Marie Schembri u Claire Zerafa, talbuni biex filwaqt li nirrifletti fuq dak li kien jitturmentah u dak li kien jhennih fi żmienu, nirrifletti fuq il-validità tiegħu għalina llum, minkejja li qed ngħixu f’kuntest storiku, soċjali u kulturali li f’ħafna aspetti huwa għalkollox differenti minn tiegħu.

Għalhekk, fuq suġġeriment tal-organizzaturi, it-taħdita se nqassamha, ftit jew wisq, hekk: 

 • Riflessjonijiet ġenerali dwar id-dinja poetika li jsawwar Dun Karm f’dawn il-poeżiji, dinja alternattiva għad-dinja reali imma mnebbħa għalkollox minnha.
 • L-umanità fraġli ta’ Dun Karm il-bniedem.
 • Suġġerimenti dwar il-ħila espressiva tiegħu li l-istudenti jistgħu jissellfu mingħandu biex jesprimu ruħhom.
 • Ħarsa partikulari lejn il-metafora f’dawn il-poeżiji.
 • Kummenti dwar il-karatteristiċi stilistiċi li jispikkaw f’kull waħda mid-disa’ poeżiji.

Ħerqan biex nagħmel din it-taħdita għax kull darba li nitkellem dwar Dun Karm il-poeżija tiegħu ġġegħelni niskopri affarijiet ġodda.


One thought

 1. Hi Adrian

  Ircivejt minghandek il-ktieb “Il-Malti”.    Kien ippakkjat tajjeb u wasal qawwi u shih,

  Nirringrazzjak u jekk nista’ nirreciproka, qabbadni dejjem.

  Is-serv umli tieghek

  Mark

  Tiftakar kif fil-hamsinijiet u s-sittinjiet, l-ittri kienu jisipccaw, specalment fic-Civil jew Public Service.    Your most odedient and humble servant!!!!

  Mark

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s