U s-Santa!

Is-Secret Santa smajtu biha żgur. Imma U s-Santa! xi tkun?

L-Għaqda tal-Malti qed torganizza din l-attività li fiha se jipparteċipaw tmien kittieba. Il-kittieba se jingħataw isem ta’ kittieb jew kittieba oħra, u bħala rigal tal-Milied iridu jagħżlu x-xogħol favorit tagħhom tal-kittieb/a assenjata lilhom. Imbagħad jaqraw silta minnu.

It-tmien kittieba li se jipparteċipaw huma Clare Azzopardi, Andrew Debono Cauchi, Adrian Grima, Immanuel Mifsud, Nadia Mifsud, Rita Saliba, Klara Vassallo, u Trevor Żahra.

L-attività se tixxandar live fuq il-paġna tal-Għaqda tal-Malti u se titmexxa minn Keith Attard u Martha Cachia. Il-festi t-tajba! 🎄


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s