Taħditiet u Qari fil-Palestina

Bħala parti mill-programm tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Walid Nabhan u jien se naqraw ix-xogħol tagħna u nagħmlu taħditiet f’erba’ istituzzjonijiet edukattivi u kulturali fil-Palestina f’Marzu 2017.

Bir Zeit University, Ramallah 27 March 2017
An Najah University, Nablus 28 March 2017
Bethlehem University, Bethlehem 29 March 2017
Reform Innovation Hub, Ramallah 30 March 2017

ramallah-a4-v3-final

 

 

image007

 

IMG_8808.JPG
Adrian Grima, Reuben Gauci, Walid Nabhan

It-Tnejn 27 ta’ Marzu 2017

Minkejja li qatt ma ltqajna qabel, l-Università ta’ Birzeit laqgħuna bħalma jilqgħu lil xulxin il-ħbieb tal-qalb. Kultant naħseb li tlifna ħafna mill-umanità tagħna fl-Ewropa, anki aħna f’Malta Mediterranja. Laqgħuna, dawruna, fehmuna, urewna l-laboratorji tagħhom, laqqgħuna mal-letturi u l-istudenti. Tawna l-iżjed ħaġa prezzjuża, il-ħin. L-attenzjoni tagħhom. Il-qalb dejjem maqsuma u dejjem mimlija ħeġġa tagħhom.

birzeit-kulhaddbirzeit-mawtinibirzeit-udjenza

Dalgħodu jien u Walid għamilna taħdita dwar il-letteratura kontemporanja Maltija. Tkellimna wkoll dwar L-Eżodu taċ-Ċikonji u dwar Masafat, il-ktieb tal-poeżiji tiegħi li Walid qaleb għall-Għarbi u ħareġ fi Frar il-Kajr (Sefsafa Publishing). U mbagħad qrajna l-poeżija tiegħi “Sebgħin Sena Tbenġil,” l-ewwel Walid bil-Għarbi, u mbagħad jien bil-Malti. Qabel ma qraha, Walid qal li meta ttraduċiha kien qisu qed jikteb dwar missieru. U wara kien hemm nies li qalulna li fiha raw l-istorja ta’ missierhom ukoll.

Il-poeżija għandha din il-maġija kumplikata, kultant inspjegabbli, li twassal l-umanità fraġli tagħna permezz tal-kelma, il-kelma fraġli, prekarja. Imma l-kelma hija vera. Bħall-qalb kbira tan-nies li laqgħuna f’darhom u semgħuna fl-Università ta’ Birzeit dalgħodu.

Wara laqgħa intensa mar-rettur u għadd ta’ uffiċjali oħrajn li fiha tkellimna fost l-oħrajn dwar il-kollaborazzjoni bejn l-Università ta’ Malta u l-Università ta’ Bir Zeit, dħalna fil-bini fejn konna se nagħmlu t-taħdita. U hemmhekk laqgħetna l-vuċi saħħarija ta’ studenta akkumpanjata minn pjanista li kantat “Mawtini,” l-innu popolari tal-Palestinjani kollha. Emozzjonatna. Walid beda jkanta magħha, mill-ewwel, u r-rappreżentant ta’ Malta fil-Palestina Reuben Gauci, li fassal din iż-żjara u qed jieħu ħsiebna daqslikieku konna l-familja tiegħu, qabiżlu d-dmugħ. Il-poeżija tal-vuċi, għal darb’oħra, għandha din il-ħakma saħħarija fuqna.

Fil-vuċi tagħha kien hemm f’salt wieħed id-diqa profonda ta’ okkupazzjoni li ssibha ma’ wiċċek kull fejn iddur, u l-ħeġġa mqallba ta’ ġenerazzjoni mimlija rieda u tama, ġenerazzjoni qalbha maqsuma imma dejjem miftuħa għall-oħrajn.

 

 

 

 

 


 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s