Minn Fomm il-Kittieb

minnfommkittieb

Fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ħareġ għall-bejgħ l-ewwel volum tal-ktieb ta’ Patrick Sammut, Minn Fomm il-Kittieb (Horizons) b’intervisti ma’ għadd kbir ta’ kittieba Maltin, fosthom miegħi. Żur din il-paġna.

Il-qarrej jiltaqa’ wiċċ imb wiċċ ma’ aktar minn kittieb u poeta Malti, parti kbira minnhom għadhom jiktbu fil-preżent. Kif bdew jiktbu? Fejn għexu fl-imgħoddi, x’jiftakru minn dan, x’ħalla l-ikbar marka fuqhom, u fejn jgħixu llum? Min huma dawk il-kittieba li qed jiktbu lil hinn minn xtutna? Liema huma l-ħwejjeġ li jispirawhom biex jiktbu? X’jagħmlu bħala xogħol u kif jgħaddu l-ħin ħieles tagħhom? X’jaħsbu dwar kwistjonijiet kontemporanji partikolari? L-intervistatur fi djalogu informali mal-intervistat jikxef dan kollu.

Pawlu Aquilina  •  Anton F. Attard  •  Joe M. Attard  •  Mario Attard  •  Emmanuel Attard Cassar  •  Joe Axiaq  •  Carmel Azzopardi  •  Mario Azzopardi  •  Jonathan Balzan  •  Rena Balzan  •  Joe Bartolo  •  Charles Bezzina  •  Ġorġ Borg  •  Paul P. Borg  •  Roderick (Rigu) Bovingdon  •  Charles Briffa  •  Lina Brockdorff   •  Rev. Mons. Amante Buontempo  •  Amanda Busuttil   •  Stephen Cachia  •  Joe Camilleri  •  Peter A. Caruana  •  Charles Casha  •  Manuel Casha   •  Manwel Cassar  •  Carmel G. Cauchi  •  Ġużè Chetcuti  •  Fr Paul Chetcuti S.J.  •  Fr Anthony Chircop O.F.M.  •  Ġanninu Cremona  •  Giovanni Curmi  •  Ileana Curmi  •  Tony C. Cutajar •  Charles Dalli  •  Lou Drofenik  •  Godwin Ellul  •  Leanne Ellul   •  Noel Fabri  •  Anthony Farrugia  •  Stefano Farrugia  •  Victor Fenech  •  Charles Flores  •  Joe Friggieri  •  Oliver Friggieri  •  Francis Galea  •  Anton Grasso   •  Alfred Grech  •  Lino Grech  •  Raymond Grech  •  Sergio Grech  •  Maria Grech Ganado  •  Adrian Grima  •  Mario Griscti

One thought

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s