Serq għall-Poeżija

Justin Galea, Adrian Grima u l-Kaoss Pad ta' Justin għall-effett fuq il-vuċi fl-ewwel poeżija, "L-Abbiss fuq Xufftejk."
Justin Galea, Adrian Grima u l-Kaoss Pad ta’ Justin għall-effett fuq il-vuċi fl-ewwel poeżija, “L-Abbiss fuq Xufftejk.”
Robert Farrugia Flores, Francesco Sultana, Samwel Grima
Robert Farrugia Flores, Francesco Sultana, Samwel Grima
Samwel Grima, Justin Galea, Mark Abela z-Zizza
Samwel Grima, Justin Galea, Mark Abela z-Zizza

Din hija l-ewwel strofa mill-ewwel poeżija li se naqra s-Sibt, “L-Abbiss fuq Ħuġbejk,” ispirata minn Albert Camus, “La création absurde,” u testi tal-PDM. Hemm frażijiet meħudin kelma kelma minn dawn ix-xogħlijiet. U tliet versi minn xogħol bikri tiegħi, “Sensiela,” li kont ippubblikajt f’It-Trumbettier (1999).

Tinżel in-nida fuq ħuġbejk.

Il-piż tagħha ħafif.

L-indifferenza luċida.

Imdendla bħal sikta,

bħal domanda,

bħal tensjoni sfuża.

Image
Robert Farrugia Flores

It-tieni poeżija li se nippreżenta nhar is-Sibt fit-tnedija tal-album ta’ Plato’s Dream Machine hija “Mariposa,” kelma bl-Ispanjol li tfisser farfett u li fil-poeżija tinstema’ wkoll qisha isem… Ktibtha n-Nikaragwa u ridt ninfluwenza ruħi mill-poeżija intensa ta’ Ruben Dario. Qrajt il-poeżija tiegħu b’ħeġġa kbira, ġabra sħiħa tradotta għall-Ingliż imma bl-oriġinal bl-Ispanjol maġenb il-verżjoni Ingliża. Kont influwenzat ukoll, konxjament, mill-poeżiji li smajt waqt il-Festival Internacional de Poesía, Granada, Nicaragua li ħadt sehem fih. Din hija l-aħħar parti mill-poeżija “Mariposa,” Se nippreżentaha bil-mużika tal-PDM.

Nistenniek itħoll l-ilwien kull lewn kull togħma,

bit-taħbit tal-ġwienaħ tgħum fil-ħmuraroża.

Nistenniek ninħall f’għajnejk f’xufftejk fl-istorja.

Nistenniek issekwestrat f’ħaddejk maħsuda.

Fil-barka ta’ xufftejk,

fix-xemx,

fil-glorja.

 

Image
Samwel Grima

It-tielet poeżijia li se naqra mal-PDM fil-kunċert ta’ għada ktibtha fl-2013 u ispirata minn Walid Nabhan, awtur u ħabib. Kienet waħda minn dawk il-konverżazzjonijiet li ma’ Walid dejjem tkun dwar l-istejjer individwali tagħna u dejjem tibda bil-metafori, tkompli bil-metafori u tispiċċa bil-metafori. Huma l-mod kif jaħseb, mhux sempliċiment kif jitkellem. Il-poeżija jisimha “Is-Sried Ixoqqna” u kellna diskussjoni pjuttost twila waqt il-provi mal-PDM dwar kemm għandu jkun hemm mużika fiha. Qbilna mill-ewwel fuq intervent ta’ Mark Zizza, id-drummer, u eventwalment daħlu mużiċisti oħrajn fiha. Naħseb li issa kuntenti ħafna bil-prodott finali.

Robert Farrugia Flores u Adrian Grima fil-garaxx waqt il-provi għat-tnedija ta' Għera. (24.4.14)
Robert Farrugia Flores u Adrian Grima fil-garaxx waqt il-provi għat-tnedija ta’ Għera. (24.4.14)

Din hija strofa waħda mill-poeżija “Is-Sried Ixoqqna.” Hija poeżija li titkellem dwar il-mermorji li jitturmentawna, id-diżappunti li jibqgħu jqattgħuna minn ġewwa. Dawn huma l-fdalijiet tal-passat tagħna li jibqgħu preżenti, kultant iktar mill-preżent innifsu.

Għedtlek li dak li ttella’

jista’ jintuża bħala xhieda kontrik,

li l-provi tal-innoċenza tiegħek

isiru l-kap t’akkuża.

Għedtli li l-ħama mxarrba

la titla’ tibbies,

u qatt ma tista’ tniżżilha lura fil-qiegħ;

li mill-qiegħ ittella’ xfafar antiki

li jqattgħu il-laħam biċċiet,

li iktar ma tikber iktar inixxu demm il-ġrieħi,

li jibqgħu jtebbgħu,

li ma jkunu jridu jagħlqu b’xejn,

lanqas bix-xfafar misnunin tal-psikoterapisti.

 

Robert Farrugia Flores, Adrian Grima u Justin Galea, fi rwol ġdid. (24.4.14)
Robert Farrugia Flores, Adrian Grima u Justin Galea, fi rwol ġdid. (24.4.14)

Ir-raba’ u l-aħħar poeżija li se nippreżenta llejla ktibtha n-Nikaragwa u hija ispirata minn konverżazzjoni li kelli ma’ Diana, waħda mill-voluntiera tal-festival. Ridt inkun naf mingħandha għaliex il-poeżija hija tant popolari fin-Nikaragwa, għaliex tiġbed tant nies, minn kull qasam tas-soċjetà. Għalhekk hija poeżija dwar il-poeżija.

Fit-titlu tal-poeżija li se naqra llejla hemm it-tweġiba ta’ Diana, “Tkellimni dwar l-Imħabba u r-Rivoluzzjoni.” Jinstema’ qisu diskors minn epoka oħra, mis-snin sittin… imma fin-Nikaragwa l-poeti u l-poeżija kellhom sehem importanti, ċentrali, fir-rivoluzzjoni Sandinista li permezz tagħha ħelsu mill-ħakma brutali tad-dinastija tas-Somoza, rivoluzzjoni li fiha mietu eluf ta’ nies, fosthom kittieba.

Il-poeżija, għan-Nikaragweni, hija wkoll il-lingwa tal-imħabba, tal-ħsus u l-emozzjonijiet l-iktar profondi, li jagħtu sens lill-għajxien tagħna fid-dinja. Il-poeżija tagħhom hija impenjattiva, intelliġenti, imma anki lirika u sikwit passjonali.

Il-poeżija tiegħi “Tkellimni dwar l-Imħabba u r-Rivoluzzjoni” tipprova tagħti ħjiel ta’ dan kollu. U se nippreżentawha llejla b’żewġ vuċijiet, għax hija l-poeżija tal-inkontru.

Din hija strofa mill-parti ċentrali tal-poeżija (ambjentata f’kwartier residenzjali tal-belt Nikaragwena ta’ Granada):

U tkellimni dwar il-poeżija.
It-tfal jibqgħu għaddejjin
u l-klieb jibqgħu mitluqin għall-mewt
fiż-żiffa dgħajfa tal-bankina.
Tkellimni dwar il-poeżija.
In-nifs li jżomm kemm kemm
u jħarbat ir-rutina.
Il-qalb li tħebb għad-demm,
l-għajnejn maħsuda jleqqu lwien il-friefet.

Fl-aħħar mill-aħħar din hija poeżija dwar ir-relazzjoni tiegħi mal-poeżija, direzzjoni li tidher fl-aħħar parti u li torbot sew mal-lirika awtoriflessiva ta’ Robert Farrugia Flores fl-aħħar kanzunetta li se tindaqq illejla, “Kimera.” Robert jispiċċa bil-kliem, “Għal melodija ninsab bil-għatx.”

Din hija l-pjazza li nsemmi fil-poeżija (Plaza de la Independencia, Granada, fin-Nikaragwa, waqt il-Festival Internacional de Poesía de Granada 2014)

—-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s