EROJIŻMU GWERRIER – Konferenza dwar l-(Anti)Eroj

L-(ANTI)EROJ: MIN HUMA? X’INHUMA? FEJN HUMA?
Is-Sibt 24 ta’ Novembru 2012

Is-Seminarju tal-Virtù, ir-Rabat, 8.30am – 3.00pm


Programm

8.30-9.00 Reġistrazzjoni

9.05-9.25 Emanuel Buttigieg, EROJ, ANTIEROJ U ‘EROJ NIEQSA’ FL-ISTORJA TA’ MALTA

9.25-9.45 Ivan Callus, THE POSTHUMAN (ANTI-) HERO

9.45 – 10.05 Gloria Lauri-Lucente, SCREENING HEROES, ANTIHEROES AND MAFIA NARRATIVES. THE CASE OF SALVATORE GIULIANO

10.05 – 10.25 INTERVENTI

10.25-10.50 WAQFA

10.50 – 11.10 Mario Azzopardi, MINN OLIMPUS SA BATMAN U X-XITAN RIABILITAT: TENDENZI EROJĊI U ANTIEROJĊI

11.10 – 11.30 Josette Attard, MUDELLI ARKETIPALI TAL-EROJ FIL-POEŻIJA TA’ MARLENE SALIBA U MARIA GRECH GANADO

11.30 – 11.50 Bernard Micallef, L-ALLEGROIJA ANTI-EROJKA TA’ MARJANU VELLA

11.50 – 12.10 INTERVENTI

12.15 – 1.15 WAQFA

1.20 – 1.40 Raphael Vella, EROJ BLA ISEM: IT-TFULIJA BĦALA ANTI-IKONA

1.40 – 2.00 Adrian Grima: EROJIŻMU GWERRIER

2.00 – 2.20 Stephen Bonanno, IL-FIGURA PROBLEMATIKA TAL-ANTIEROJ MALTI: LELI BRAĠ BEJN FIGURA TESTWALI U ĦOLQIEN TAL-ANALIŻI

2.20 – 3.00 KONKLUŻJONIJIET


 

One thought

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s