Il-150 sena ta’ Dun Karm

Fit-18 ta’ Ottubru 2021, it-tim tal-produzzjoni tal-programm TVAM fuq l-istazzjon nazzjonali TVM stedinni biex nitkellem fuq Dun Karm Psaila fil-150 anniversarju mit-twelid tiegħu fl-1871. L-innu reliġjuż Malti li jinstema’ fil-film ta’ de Sica ġibidlu l-attenzjoni għalih Kenneth Scicluna.

“Nistaqsu jekk Dun Karm Psaila għadux relevanti. Il-Professur Adrian Grima jitkellem ukoll dwar l-innu reliġjuż miktub minn Dun Karm li ntuża fil-film ta’ Vittorio de Sica Ladri di Biciclette (1948).”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s