Dun Karm Psaila

Riċerka | Research

“Minn Kull Xorta ta’ Qżież.” Dun Karm u l-Konfini tal-Identità fil-Mument tal-Metafora

Dipartiment tal-Malti, L-Università ta’ Malta u l-Fondazzjoni Karmen Mikallef Buħaġar, 2011. A study commissioned by the Department of Maltese of the Faculty of Arts, University of Malta for the biennial Konferenza Dun Karm

Ritratt Sensazzjonali ta’ Dun Karm

Dun Karm. Patrimonju Malti u Żebbuġi. Ed. Philip E. Said. Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ, 2012

“Dgħajjes Qodma u Maħmuġin.” Dun Karm, id-Dielja u l-Barranin 

Kumitat Festi Nazzjonali, 2004. A study commissioned and published by the Kumitat Festi Nazzjonali and read at a national commemoration of the Dun Karm’s death in 2004.

Dominant Metaphors in Maltese Literature

Doctoral thesis, Department of Maltese, Faculty of Arts, University of Malta, 2003. Supervisors: Prof. Oliver Friggieri (University of Malta) and Prof. Joseph A. Buttigieg (University of Notre Dame, USA)

The Idealized Nation-Mother of the Romantics and the Status Quo

Symposia Melitensia, 2008, Vol.5, p. 126-138.  University of Malta Junior College

Dar għal qalbek hija l-għarqub tal-ħajja

Is-sitt programm minn sensiela ta’ programmi li xxandru f’Ottubru 2020 fuq TVM

1921. Lil Ħuti l-Maltin. Nhar l-Għoti tal-Kostituzzjoni | Filmat

Servizz dwar il-poeżija ta’ Dun Karm imnebbħa mill-kisba tal-Awtonomija fl-1921, bis-sehem ta’ Simone Azzopardi, Joseph Borg, Claudia Gauci, u Adrian Grima.

1921. Lil Ħuti l-Maltin. Nhar l-Għoti tal-Kostituzzjoni

Lejla ta’ mużika, poeżija u analiżi fil-150 anniversarju mit-twelid ta’ Dun Karm u l-mitt anniversarju mill-kitba tal-poeżija tiegħu “1921. Lil Ħuti l-Maltin. Nhar l-Għoti tal-Kostituzzjoni.” Bis-sehem, fost l-oħrajn, ta’ Dominic Galea, Dorothy Bezzina, Rita Saliba, Joseph Borg, Simone Azzopardi, u Adrian Grima. L-Erbgħa 13 ta’ Ottubru 2021 fis-sala l-Mużew tal-Arkeoloġija.

Dun Karm u l-Maġija tal-Poeżija

Nhar il-Ħamis 28 ta’ Ottubru 2021 għamilt taħdita dwar il-poeżiji ta’ Dun Karm fis-sillabu l-ġdid taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja, iċ-ĊES. Fit-taħdita nirrifletti fuq id-dinja poetika li jsawwar, dinja alternattiva għad-dinja reali imma mnebbħa għalkollox minnha. Nirrifletti fuq l-umanità fraġli ta’ Dun Karm il-bniedem u naraha bħala rappreżentazzjoni tal-umanità fraġli tagħna lkoll. Hemm għadd ta’ strateġiji u tekniki letterarji, bħal dawk tal-apostrofi, l-anafora, it-tripletta retorika, u naturalment il-metafora u s-similitudni, li juża u li jistgħu jesperimentaw bihom anki l-istudenti biex jesprimu ruħhom b’mod effettiv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s