L-Imħabba bħal Murtal

Ismagħha

L-imħabba bħal murtal.
Meta tisplodi tifqa’ s-sema
b’kuluri jgħajtu …
u mbagħad tħallihom jaqgħu bil-mod
fil-qlub.

L-imħabba bħal murtal.
Jekk trażżnu żżejjed
tkun qed tilgħab bin-nar.

L-imħabba kaxxa ‘nfernali
mimlija kuluri
jixegħlu ‘l xulxin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s