It-Taħditiet tal-Erbgħa Filgħaxija

Sensiela ta’ tmien taħditiet dwar it-teorija u l-kritika letterarja li saru bejn Frar tal-1997 u April tal-1998

Bejn Frar ta’ l-1997 u April ta’ l-1998, id-dipartimenti tal-Malti tal-Kulleġġ Ġ. F. Abela ta’ l-Università organizza sensiela ta’ tmien taħditiet, bl-isem ta’ “It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija” dwar il-kritika u t-teorija letterarja fiċ-Ċentru tal-Konferenzi ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118). Ara konferenzi oħrajn.

L-għan ewlieni ta’ dawn it-taħditiet kien li jinħoloq spazju fejn kritiċi letterarji u nies interessati fl-interpretazzjoni tal-letteratura jkunu jistgħu jiddiskutu t-teorija u l-kritika letterarja u jżommu ruħhom aġġornati ma’ l-iżviluppi li jkunu qegħdin iseħħu barra minn Malta.

It-taħditiet kienu dawn:

  • Frank Camilleri – Il-Multipliċità tat-Test
  • Mario Cassar – Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka – bejn in-naturaliżmu u l-pikaresk
  • Oliver Friggieri – Il-Kittieb, il-Qarrej, il-Kritiku: Problemi ta’ Terminoloġija u Komunikazzjoni
  • Claude Mangion – It-Teorija tal-Lingwa ta’ Nietzsche
  • Ġorġ Mifsud Chircop – Il-Ġganti Ġew jew Marru? Perspettiva Ġdid għall-Etnoloġija Maltija
  • Bernard Micallef –
  • Peter Serracino Inglott – Forom Letterarji u l-Filosofija
  • Clare Thake – Is-Semjotika u l-Interpretazzjoni

Il-grupp organizzattiv, magħmul minn Josette Attard, Mario Cassar, Marco Galea, Adrian Grima u Bernard Micallef, stieden studjużi minn oqsma differenti biex jagħtu t-taħditiet, jinforma lill-pubbliku in ġenerali permezz ta’ l-istampa u r-radjijiet, u jikkordina mad-Dipartiment tal-Malti u l-Istitut tal-Lingwistika ta’ l-Università, u ma’ Bookstop, il-koperattiva li kienet tbigħ il-kotba.

Adrian Grima                                                                                                                              


Il-Multipliċità tat-Test

Frank Camilleri

Nhar l-Erbgħa, 5 ta’ Frar, 1997, fis-sitta ta’ filgħaxija, is-Sur Frank Camilleri se jagħmel taħdita dwar il-multipliċità tat-test letterarju fil-Lecture Centre ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118). Wara jkun hemm diskussjoni.

Din se tkun l-ewwel taħdita minn sensiela msejħa “It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija” organizzata minn grupp ta’ għalliema b’M.A. fil-Letteratura Maltija li jgħallmu fil-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela. L-għan ewlieni ta’ dawn it-taħditiet hu li jinħoloq spazju fejn kritiċi letterarji u nies interessati fl-interpretazzjoni tal-letteratura jkunu jistgħu jiddiskutu t-teorija u l-kritika letterarja u jżommu ruħhom aġġornati ma’ l-iżviluppi li jkunu qegħdin iseħħu barra minn Malta.

Frank Camilleri kiteb teżi ta’ l-M.A. dwar Reflections on Reading as Event, u kellu bħala supervisor lill-Prof. Christopher Norris taċ-ðentru tat-Teorija Kritika u Kulturali ta’ l-Università ta’ Wales, ġewwa Cardiff. Din it-teżi tiddiskuti l-problema tat-tifsira tal-letteratura billi tinqeda b’interpretazzjoni Derridjana tan-nozzjoni tal-ġrajja ta’ Lyotard. Bħalissa Camilleri qed jaħdem fuq l-implikazzjonijiet tal-qari bħala ġrajja fil-kuntest tal-poeżija Ingliża tas-seklu sbatax. 

Is-Sur Camilleri huwa Assistant Lecturer fl-Ingliż fil-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela u jaħdem ukoll mill-qrib mad-Dipartiment ta’ l-Ingliż ta’ l-Università ta’ Malta.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija qed jiġu organizzati bl-għajnuna tad-Dipartiment tal-Malti ta’ l-Università ta’ Malta u ta’ Bookstop, il-koperattiva li tbigħ il-kotba fl-Università.

It-taħdita se ssir bil-Malti.                                                                                                        

The Multiple Nature of the Text

Frank Camilleri

On Wednesday, 5 February, at 6 pm, Mr. Frank Camilleri will give a talk on the multiple nature of the text entitled: “Readingthe text: Transgressing the Boundary from Within” . The lecture will be held at the Lecture Centre (rm. 118) of the University of Malta and will be followed by a discussion.

This will be the first in a series of lectures organised by a group of M.A. graduates in Maltese Literature who lecture at the Ġan Franġisk Abela Junior College. The primary aim of these talks is to make it possible for literary critics and all those interested in the interpretation of literature to discuss literary theory and criticism and to keep abreast with international developments in the field.

Frank Camilleri’s M.A. dissertation, Reflections on Reading as Event, was supervised by Prof. Christopher Norris of the Centre for Critical and Cultural Theory (University of Wales, Cardiff) and tackles the problem of literary meaning by adopting a Derridean reading of Lyotard’s notion of event. At the moment Camilleri is working on the practical implications of reading as event in the context of seventeenth-century English poetry.

Mr. Camilleri is Assistant Lecturer in English at the Ġan Franġisk Abela Junior College and also assists the English Department of the University of Malta.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija (Wednesday Evening Talks) are being organised with the help of the Department of Maltese of the University of Malta and Bookstop, the university ccoperative bookshop.

The talk will be given in Maltese.                                                                                            


Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka

Bejn in-naturaliżmu u l-pikaresk

Mario Cassar

Nhar l-Erbgħa, 12 ta’ Marzu, 1997, fis-6pm, fil-Lecture Centre ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118), is-Sur Mario Cassar se jagħmel taħdita bit-tema “Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka – bejn in-naturaliżmu u l-pikaresk”. Wara jkun hemm diskussjoni.

Din se tkun it-tieni taħdita minn sensiela msejħa It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija organizzata minn grupp ta’ għalliema tal-Malti fil-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela. L-għan ewlieni ta’ dawn it-taħditiet hu li jinħoloq spazju fejn kritiċi letterarji u nies interessati fl-interpretazzjoni tal-letteratura jkunu jistgħu jiddiskutu t-teorija u l-kritika letterarja u jżommu ruħhom aġġornati ma’ l-iżviluppi li jkunu qegħdin iseħħu barra minn Malta.

Ir-rumanz ta’ Ġwann Mamo, Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka, kif inhu xieraq dejjem ġie mistħarreġ fil-kwadru tal-letteratura riformista. æaldaqstant il-kelliem għażel li jħares lejh minn lenti mhux tas-soltu bl-iskop li jgħarbel ir-rabtiet tiegħu mal-konvenzjonijiet tar-rumanz pikaresk, kif ukoll mat-temperament tar-rumanz naturalista.

Mario Cassar jaħdem bħala assistant lecturer fid-Dipartiment tal-Malti tal-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela. Hu ħa l-grad ta’ Masters fil-Letteratura Maltija bit-teżi Motivi Mtennija fil-Poeżija Romantika Maltija, iżda għandu interess speċjali fl-istorja tar-rumanz Malti.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija qed jiġu organizzati bl-għajnuna tal-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela u tad-Dipartiment tal-Malti ta’ l-Università ta’ Malta, u bl-għajnuna ta’ Bookstop, il-koperattiva universitarja li tbigħ il-kotba.

It-taħdita se ssir bil-Malti.                                                                                                        

Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka

Between Naturalism and Picaresque

Mario Cassar

On Wednesday, 12 March, 1997, at 6 pm, Mr. Mario Cassar will give a public lecture on “Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka – Between Naturalism and Picaresque”. The lecture will be held at the Lecture Centre (rm. 118) of the University of Malta and will be followed by a discussion.

This will be the second in a series of lectures organised by a group assistant lecturers in Maltese at the Ġan Franġisk Abela Junior College. The primary aim of these talks is to give literary critics and all those interested in the interpretation of literature the opportunity to discuss literary theory and criticism and to keep abreast with international developments in the field.

Ġwann Mamo’s  Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka has always been interpreted as a novel urging for social reform, and rightly so. However,  Mario Cassar has chosen to tackle it from an unusual angle, searching for possible links with the conventions of the picaresque and the temperament of the naturalist novel.

Mr. Mario Cassar is assistant lecturer in Maltese at the Ġan Franġisk Abela Junior College. He wrote an M. A. thesis about Recurrent Motifs in Maltese Romantic Poetry, but has a special interest in the history of the Maltese novel.

These Wednesday Evening Talks (It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija) are being organised with the help of the Ġan Franġisk Abela Junior College and the Department of Maltese of the University of Malta, and with the help of Bookstop, the university ccoperative bookshop.

The lecture will be given in Maltese.                                                                                       


Il-Kittieb, il-Qarrej, il-Kritiku

Problemi ta’ Terminoloġija u Komunikazzjoni

Oliver Friggieri

Nhar l-Erbgħa, 16 ta’ April, fis-6pm, 1997, fil-Lecture Centre ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118), il-Professur Oliver Friggieri se jagħmel taħdita bit-tema “Il-Kittieb, il-Qarrej, il-Kritiku: Problemi ta’ Terminoloġija u Komunikazzjoni”. Wara jkun hemm diskussjoni.

Wara t-taħditiet ta’ Frank Camilleri u Mario Cassar, it-taħdita tal-Professur Oliver Friggieri se tkun it-tielet waħda fis-sensiela tat-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija. Dawn it-taħditiet isiru darba fix-xahar bil-għan li kritiċi letterarji u nies interessati fl-interpretazzjoni tal-letteratura jkunu jistgħu jiddiskutu t-teorija u l-kritika letterarja.

It-taħdita tal-Professur Friggieri hi sforz biex, waqt li jingħarfu d-definizzjonijiet moderni ewlenin tar-relazzjoni bejn il-kittieb, il-qarrej u l-kritiku, tingħaraf l-awtonomija tat-test fih innifsu f’żewġ direzzjonijiet opposti: l-oġġettività ta’ l-interpretazzjoni strutturalista u l-ambigwità ta’ l-interpretazzjoni dekostruzzjonista. Il-kelliem jittratta l-problematika kollha fid-dawl ta’ l-esperjenza tiegħu ta’ awtur ta’ Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji.

Il-Professur Oliver Friggieri hu l-awtur ta’ bosta kotba u studji mxandrin f’Malta u f’pajjiżi barranin. Diversi xogħlijiet tiegħu nqalbu f’għadd ta’ lingwi. Huwa indirizza bosta kungressi internazzjonali dwar il-letteratura u jgħallem it-teorija letterarja u l-letteratura Maltija fl-Università.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija qed jiġu organizzati bl-għajnuna tal-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela u tad-Dipartiment tal-Malti ta’ l-Università ta’ Malta, u bl-għajnuna ta’ Bookstop, il-koperattiva universitarja li tbigħ il-kotba.

It-taħdita se ssir bil-Malti.                                                                                                        

Writer, Reader, Critic

Problems of Terminology and Communication

Oliver Friggieri

On Wednesday, 16 April, 1997, at 6 pm, Professor Oliver Friggieri will give a public lecture on “Writer, Reader, Critic: Problems of Terminology and Communication”. The lecture will be held at the Lecture Centre (rm. 118) of the University of Malta and followed by a discussion.

This will be the third in a series of monthly lectures called It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija (Wednesday Evening Talks). The aim of these talks, which have been well-received by scholars and students of literature, is to provide all those interested in the interpretation of literature with the opportunity to discuss literary theory and criticism and to keep abreast with international developments in the field.

Prof. Oliver Friggieri will refer to the most important modern definitions of the relation between writer, reader and critic, but he will also argue for the autonomy of the text itself by approaching it from two essentially opposite directions: the objectivity of the structuralist interpretation and the ambiguity of the deconstructionist interpretation. The speaker will discuss this subject in the light of his experience as author of Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji.

Professor Oliver Friggieri is the author of books and studies published both in Malta and abroad. Many of his works have been translated into several languages. He has also addressed international conferences on literature and lectures in literary theory and Maltese literature at the University of Malta, where he is head of the Department of Maltese.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija are being organised with the help of the Ġan Franġisk Abela Junior College, the Department of Maltese of the University of Malta, and Bookstop, the university ccoperative bookshop.

The lecture will be given in Maltese.                                                                                       


It-Teorija tal-Lingwa ta’ Nietzsche

Claude Mangion

Nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Mejju, 1997, fis-6pm, fil-Lecture Centre ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118), Dr. Claude Mangion se jagħmel taħdita dwar “It-Teorija tal-Lingwa ta’ Nietzsche”. Wara jkun hemm diskussjoni.

Wara Frank Camilleri, Mario Cassar u Oliver Friggieri,  it-taħdita ta’ Dr. Mangion se tkun ir-raba’ waħda fis-sensiela tat-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija. Dawn it-taħditiet isiru darba fix-xahar bil-għan li kritiċi letterarji u nies interessati fl-interpretazzjoni tal-letteratura jkunu jistgħu jiddiskutu t-teorija u l-kritika letterarja.

Minkejja li numru ta’ teoriji kontemporanji jsostnu li l-lingwa hi qabelxejn metaforika, dan il-ħsieb jidher diġà fis-seklu dsatax fix-xogħol ta’ Nietzsche. Filwaqt li jitlaq mid-definizzjoni Aristotelika tal-metafora bħala trasferiment minn qasam lingwistiku għal ieħor, Nietzsche jwessa’ l-firxa ta’ din id-definizzjoni billi japplikaha għall-mod kif il-bniedem iġarrab id-dinja.

Dr. Claude Mangion ħa l-Baċellerat fl-Arti (Bl-Unuri) fil-Filosofija mill-Università ta’ Malta fl-1990. Fl-1991 ħa l-grad ta’ Masters fl-Arti fil-Filosofija Kontinentali mill-Università ta’ Sussex, u fl-1995 kiseb id-Dottorat mill-Università ta’ Malta bi studju fuq Nietzsche.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija qed jiġu organizzati bl-għajnuna tal-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela u tad-Dipartiment tal-Malti ta’ l-Università ta’ Malta, u bl-għajnuna ta’ Bookstop, il-koperattiva universitarja li tbigħ il-kotba.

It-taħdita se ssir bl-Ingliż.                                                                                                         

 Nietzsche’s Theory of Language

Claude Mangion

On Wednesday, 14 May, at 6 pm, Dr. Claude Mangion will give a public lecture on “Nietzsche’s Theory of Language”. The lecture will be held at the Lecture Centre (rm. 118) of the University of Malta and followed by a discussion.

This will be the fourth in a series of monthly lectures called It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija (Wednesday Evening Talks). The aim of these talks, which have been well-received by scholars and students of literature, is to provide all those interested in the interpretation of literature with the opportunity to discuss literary theory and criticism and to keep abreast with international developments in the field.

A number of contemporary theories of language argue that language is primarily metaphoric. However, such a view is not as contemporary as it seems: the metaphoric nature of language was anticipated as early as the nineteenth century with the work of Nietzsche. Starting with the Aristotelian definition of metaphor as transference across linguistic realms, Nietzsche broadens the definition’s range of application to cover the domain of mankind’s experience of the world.

Dr. Claude Mangion has studied at the University of Malta where he graduated in 1990 with an Honours degree in philosophy. He then furthered his studies at the University of Sussex where he graduated with a Master of Arts in Continental Philosophy in 1991. He returned to Malta where he completed a Doctorate on Nietzsche in 1995.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija are being organised with the help of the Ġan Franġisk Abela Junior College, the Department of Maltese of the University of Malta, and Bookstop, the university ccoperative bookshop.

The lecture will be given in English.                                                                                        


Il-Ġganti Ġew jew Marru?

Perspettiva Ġdida għall-Etnoloġija Maltija

Ġorġ Mifsud-Chircop

Nhar l-Erbgħa, 21 ta’ Ottubru, 1997, fis-6pm, fil-Lecture Centre ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118), Ġorġ Mifsud-Chircop se jagħmel taħdita bil-Malti bl-isem, “Il-Ġganti Ġew jew Marru? Perspettiva Ġdida għall-Etnoloġija Maltija”. Wara jkun hemm diskussjoni.

In-nuqqas serju u traġiku tar-riċerka etnografika u etnoloġika (u mhux biss folklorika) f’pajjiżna qed iwassal għall-bosta stqarrijiet żbaljati ‘l bogħod wisq mill-oġġettività u mit-trattament u l-analiżi xjentifika. Huwa u jħares mil-lenti interdixxiplinarja lejn din il-ġerħa li issa tant qagħdet, Ġorġ Mifsud-Chircop jisħaq fuq ir-rikkezza wiesgħa tal-materjal mhux mittiefes (anki fin-narrattiva) li għad baqa’ x’jinġabar f’æawdex u f’Malta u jissuġġerixxi triq ġdida għall-għarfien antropoloġiku ta’ Malta kontemporanja.

Ġorġ Mifsud-Chircop kiseb il-grad ta’ M.A. fl-1978 bit-teżi A Type Index of the Maltese Folktale in the Mediterranean Tradition Area li rebħet il-“Premju Dun Karm” mogħti minn Karmen Mikallef-Buħaġar. óareġ l-edizzjoni kritika ta’ Il-Praspar Miktuba minn Dun Xand Cortis (1991) u Manwel Magri – órejjef Missirijietna (1994). Fl-1995 rebaħ il-Premju ta’ l-Awtorità tax-Xandir għall-aħjar dokumentarji televiżi bis-sensiela Ix-Xogħol Waħdu Jurik.

Ir-riċerka u l-kritika ta’ Mifsud-Chircop fuq in-narratoloġija Maltija ngħarfu sew mill-istudjużi barranin, fosthom Dr. Micheline Galley ta’ Pariġi u l-Prof. Alan Dundes mill-Università ta’ Kalifornja. Bħalissa r-riċerka tiegħu għaddejja fuq l-għana Malti u l-varjabbilità u l-istabbilità tan-narrattiva Maltija.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija qed jiġu organizzati bl-għajnuna tal-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela u tad-Dipartiment tal-Malti ta’ l-Università ta’ Malta, u bl-għajnuna ta’ Bookstop, il-koperattiva universitarja li tbigħ il-kotba.                

Of Giants and Maltese Ethnology

Ġorġ Mifsud-Chircop

On Wednesday, 29 October, 1997, at 6 pm, Ġorġ Mifsud-Chicop will give a public lecture in Maltese entitled “Have the Giants Been Yet or Are They Gone? A New Perspective in Maltese Ethnology”. The lecture will be held at the Lecture Centre (rm. 118) of the University of Malta and will be followed by a discussion.

The serious, even tragic, shortcomings in local ethnographic and ethnological research have led to many false statements which are far removed from the objectivity and rigour one associates with scientific research. Ġorġ Mifsud-Chicop claims that Gozo and Malta still have much to offer in this field of research, and he also suggests a new way ahead for the anthropological study of contemporary Malta.

In 1978, Ġorġ Mifsud-Chicop’s M.A. thesis A Type Index of the Maltese Folktale in the Mediterranean Tradition Area won the “Premju Dun Karm” awarded by Karmen Mikallef-Buħaġar. Mifsud-Chircop has published annotated editions of Il-Praspar Miktuba minn Dun Xand Cortis (1991) and Manwel Magri – órejjef Missirijietna (1994). In 1995 his series Ix-Xogħol Waħdu Jurik won the Broadcasting Authority’s Award for Best Television Documentary.

Mifsud-Chircop’s research and criticism in Maltese narratology have been recognized by foreign scholars like Dr. Micheline Galley of Paris and Prof. Alan Dundes of the University of California. At present he is conducting research on Maltese folksongknown as għana and on the variability and stability of Maltese narrative.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija are being organised with the help of the Ġan Franġisk Abela Junior College, the Department of Maltese of the University of Malta, and Bookstop, the university cooperative bookshop.                              


Bernard Micallef                                                                                                                       


Forom Letterarji u l-Filosofija

Peter Serracino Inglott

Nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Frar, 1998, fis-7pm, il-Professur Peter Serracino Inglott se jagħmel taħdita bil-Malti dwar “Forom Letterarji u l-Filosofija” fil-Lecture Centre ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118). Wara jkun hemm diskussjoni.

Il-forma letterarja tipika tal-filosofija klassika hija d-djalogu u dik tal-filosofija moderna hija l-awtobijografija. Waqt li jagħti ħarsa lejn dawn iż-żewġ forom letterarji u r-rabta tagħhom mal-kontenut filosofiku, Peter Serracino Inglott se jistħarreġ fil-fond l-użu ta’ l-aforiżmi u l-kitba fi frammenti fil-filosofija kontemporanja.

Peter Serracino Inglott huwa Professur tal-Filosofija li ħadem ukoll fil-qasam tal-kritika letterarja, fost l-oħrajn bi studji fuq il-poeżiji Maltin miġburin f’Linji Ġodda (1973) u Ilħna Mkissra (1989). Huwa l-awtur ta’ Beginning Philosophy (1987) u Peopled Silence (1995) u ta’ għadd kbir ta’ artikli u studji f’pubblikazzjonijiet lokali u internazzjonali.

Din hija s-seba’ taħdita fis-sensiela tat-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija u t-tieni waħda li se ssir minn filosfu. Is-sena l-oħra, Dr. Claude Mangion kien ippreżenta taħdita dwar “It-Teorija tal-Lingwa ta’ Nietzsche”.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija qed jiġu organizzati minn grupp ta’ għalliema tal-Malti fil-Junior College bl-għajnuna tad-Dipartimenti tal-Malti tal-Junior College u ta’ l-Università ta’ Malta, u bl-għajnuna ta’ Bookstop, il-koperattiva universitarja li tbigħ il-kotba.      

Literary Forms and Philosophy

Peter Serracino Inglott

On Wednesday, 11 February, 1998, at 7 pm, Professor Peter Serracino Inglott will give a public lecture in Maltese on “Literary Forms and Philosophy”. The lecture will be held at the Lecture Centre (rm. 118) of the University of Malta and will be followed by a discussion.

The typical literary form used in classical philosophy was the dialogue and that used in modern philosophy was the autobiography. Peter Serracino Inglott will first take a look at these two literary forms and their links with the philosophical content; then he will analyse in greater depth the aphorisms and writing in fragments which are typical of contemporary philosophy.

Peter Serracino Inglott is a Professor of Philosophy who has also contributed various studies in the field of literary criticism. Two of his most important contributions to Maltese literary criticism are his critical appraisals of poems collected in Linji Ġodda (1973) and Ilħna Mkissra (1989). He is also the author of Beginning Philosophy (1987) and Peopled Silence (1995) and many articles published in Malta and abroad.

This is the second time a philosopher will be delivering a Wednesday Evening Lecture. Last year, Dr. Claude Mangion gave a lecture about “Nietzsche’s Theory of Language”.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija are being organised by a group of assistant lecturers in Maltese at the Junior College with the help of the Departments of Maltese at the Junior College and at the University of Malta, and with the help of Bookstop, the university cooperative bookshop.                                                                                                                                                  


Is-Semjotika u l-Interpretazzjoni

Clare Thake

Nhar l-Erbgħa, 29 ta’ April, 1998, fis-6pm, Dr. Clare Thake se tagħmel taħdita bl-Ingliż dwar “Is-Semjotika u l-Interpretazzjoni” fil-Lecture Centre ta’ l-Università ta’ Malta (kamra 118). Wara jkun hemm diskussjoni. Din se tkun it-tmien taħdita mis-sensiela tat-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija u l-aħħar waħda għal din is-sena akkademika.

L-istudju magħruf bħala s-Semjotika kiseb popolarità kbira matul dawn l-aħħar għoxrin sena. Fiċ-ċentru ta’ din id-dixxiplina hemm il-kwistjoni ta’ kif noħolqu t-tifsir, kif inwassluh, kif ninterpretawh u, inevitabbilment, kif nimmanipulawh. Skond Umberto Eco, “Is-Semjotika hija d-dixxiplina li tistudja dak kollu li jista’ jintuża biex tingħad gidba. Jekk xi ħaġa ma tistax tintuża biex tingħad gidba ma tistax tintuża lanqas biex tingħad il-verità.”

Is-Semjotika hija ingredjent ewlieni f’id-dipartimenti ta’ l-Istudji tal-Komunikazzjoni li jagħtu attenzjoni partikolari lill-mezzi tal-komunikazzjoni u r-reklamar. F’dawn l-oqsma, jintużaw forom differenti ta’ lingwa, fosthom il-“lingwa” viżiva, biex jipperswadu, jikkonvinċu, jattiraw u jinfurmaw lill-pubbliku. Is-Semjotika tidħol fil-qasam ta’ l-istudji letterarji bħala teorija ta’ l-interpretazzjoni tat-testi letterarji – u t-testi letterarji, bħat-“testi” tar-reklami, filwaqt li jagħtu gost, jagħmlu ħilithom biex jipperswadu, jikkonvinċu, jattiraw u jinfurmaw lill-pubbliku.

Dr. Clare Thake, li hi Lecturer fl-Università ta’ Malta u l-Ġ. F. Abela Junior College, kisbet Dottorat fis-Semjotika mill-Università ta’ Bologna taħt is-superviżjoni tal-Professur Umberto Eco.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija jiġu organizzati bl-għajnuna tad-dipartimenti tal-Malti tal-Junior College u ta’ l-Università ta’ Malta, u bl-għajnuna ta’ Bookstop, il-ħanut tal-koperattiva universitarja tal-kotba.                                   

Semiotics and Interpretation

Clare Thake

On Wednesday, 29 April, 1998, at 6 pm, Dr. Clare Thake will give a public lecture in English on ‘Semiotics and Interpretation’ at the Lecture Centre (rm. 118) of the University of Malta, The lecture will be followed by a discussion. This will be the eight lecture in the series known as It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija and the last one for this academic year.

Semiotics is a term which has gained in popularity over the last twenty years. It is a discipline which has at its centre the question of how meaning is created, communicated, interpreted – and inevitably, manipulated. As Umberto Eco has written, ‘Semiotics is the discipline that studies everything that can be used to tell a lie. If something cannot be used to tell a lie then it cannot be used to tell the truth.’

Semiotics features prominently in Departments of Communication Studies where issues pertaining to the media and advertising, that is using forms of language, including visual ‘language’, to persuade, convince, attract and inform are a main focus. In the area of literary studies Semiotics features as a theory of interpretation of literary texts – and literary texts, just like advertising ‘texts’ also seek to persuade, convince, attract and inform, as they entertain.

Dr. Clare Thake is a Lecturer at the University of Malta and the Ġ. F. Abela Junior College. She obtained a Doctorate in Semiotics from the University of Bologna, under the tutorship of Prof. Umberto Eco.

It-Taħditiet ta’ l-Erbgħa Filgħaxija (Wednesday Evening Talks) are organised with the help of the departments of Maltese at the Junior College and at the University of Malta, and with the help of Bookstop, the university cooperative bookshop.        

Adrian Grima

Is-Sibt, 29 ta’ Jannar, 2005                                                                                                               

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s