Vers fuq Kemmuna

 

DSC_2714 September 24, 2018-HDRjeghreq pajjizi

Dak taht it torri… in naha ta Malta.

Tiftakar ix-xoghol tieghi tal-Bozar is-sena l-ohra? Ilni xi sena u nofs nahdem biex nipproduci estensjoni ta’ dak ix-xoghol fuq skala nazzjonali. Il-kuncett, fil-qasir hafna, jittratta l-impermanenza u l-hin, id-distruzzjoni ta intervent li suppost jfakkar memorja imma li biz-zmien jintilef, kemi mill-elementi naturali, kif ukoll minhabba intervent uman.

Gibt permessi mill-ERA, Sovranintendenza u l-Lands biex innaqqax 9 versi f’9 siti madwar Malta, fosthom f’barrieri, f’siti ta kostruzzjoni, f’irdum u salini. Intervent ftit ambizzjuz fuq x-xija ta’ Stones (1999), il-blat tad-deheb tieghi.

Nixtieq nerga’ nuza vers mini tieghek u nnaqqxu fut moll tal-konkos Kemmuna:

Ma rridx nintefa’ l-bahar nara jeghreq lil pajjizi