Manal Al-Sheikh

Traduzzjonijiet ta’ Adrian Grima 

“Con barqueira e remador” VIII Poetry Translation Workshop on San Simón, Galicia | Settembru-Ottubru 2019 


Rambo jaħseb li m’hawn ħadd ħliefu

Darba kelli kelb

widnejh il-ġmiel tagħhom.

U għajnejh żoroq daqs ix-xmara ta’ beltna.

Denbu kien twil u dritt għax pulit,

u jinbaħ bil-qies

għax mhux sewwa ddejjaq in-nies,

tigdem l-id li tiekol minnha,

jew tixrob mill-bieqja tal-mogħoż kif jagħmlu r-rgħajja.

Mhux sewwa tersaq lejn l-ilma qiegħed

kif kellu ħabta jagħmel il-wiżż tal-ġar min-Nofsinhar.

 

Meta miet

dfintu fiċ-ċimiterju tal-familja

u fuq il-lapida ktibt:

Hawnhekk kien jgħix u miet Kelb

b’widnejh il-ġmiel tagħhom,

u qalb l-oppost tad-dar b’erbat ikmamar ta’ ħabibi,

li qatt ma stedinni għandu mal-mistednin.

 

Miet Kelb hawnhekk.

Ħalla warajh kolonni magħmulin mix-xejn

Biex id-destin jistrieħ magħhom

Kieku kellu ċinga tad-djamanti tal-ġenn

u tron tal-avorju tad-dubji

kienu jqisuh

poeta prim.


Il-Gwerra

L-irġiel ifasslu l-gwerer

u n-nisa jibqgħu ħajjin fit-tifrik.

Għad jiġi jum li ma jkunx fadal irġiel,

u n-nisa jiġru wara xulxin

Ifittxu r-riħa tfuħ li ħalla b’xufftejh

l-aħħar raġel fuq l-għonq ta’ mara.


Ħalq

Tiekol.

Tigdem u tomgħod u tmexxi lsienha ma’ ħalqha,

mal-irkejjen ta’ xufftejha.

Sempliċiment biex tiftakar li ħalqha għadu ħaj

Fil-vojt li ħallew xufftejh.


Ħsad

Il-qoffa mhix mimlija llum.

Ma qtajtx frott.

Il-kirba* nixfet.

 

Ma mlejthiex min-nixxiegħa.

Kont medhija naqla’ l-ħaxix ħażin

minn ġol-memorja.

 

*żaqq tal-ġild għall-ilma


Ma Jikbrux Fjuri fuq Ismi

Ma jimpurtanix fejn jidfnuni

meta mmut.

Mhux se jikbru fjuri fl-Iraq.

U hawn…

min jinzerta għaddej

mhux se jħalli fjura fuq isem

li m’għadekx tlissen


Soru

Jien ukoll kont soru

xagħri mqaxxar

memorji mqaxxra

dwiefer maqtugħa

storja maqtugħa.

Imma ħallewni niżżewweġ

u jkolli żewġ ulied

u normol malajr

qabel il-qassis kixef

id-dnub


Taħnina għal Gwerrier Żagħżugħ

1

Ħadd mhu se jibkik meta tmut, ħlief jien.

M’iniex se nikxef ismek,

jew ir-ritratt tiegħek jew saħansitra t-tebut

li se nżejjen.

Se ngħanni għanja lill-għasafar fis-sema

li issa sirt tagħhom.

2

Il-mewt kienet qrib wisq did-darba.

Qrib wisq biex tieħu ritratt tiegħek titbissem

għall-aħħar darba

lil-lenti tal-ħajja.

3

Il-belt li tat il-ħajja lill-ewwel bikja tiegħi

tat il-ħajja lilek ukoll.

Iżda ruħek ma setgħetx ittir ’il fuq daqs bikjiti.

Baqgħet tgħammar fil-limbu f’qalbi.

4

Int ħriġt minn dar mifqugħa bis-siġar tal-larinġ.

Jien ħriġt minn dar li difnet l-aħħar palma

fil-memorja tiegħu.

Qatt ma konna fuq l-istess ġenb tat-triq.

Iżda l-laqgħat tagħna fis-salib it-toroq ta’ Nineveh

strumblaw lill-għassiesa.

5

Xi mkien hemm mara tistenniek.

Kullimkien hemm mara ddur ma’ ħalqek

biex ma tħallikx titlef triqtek.

F’kull kwartier hemm tfajla qed tgħaddi l-pettne tan-nuqqas tiegħek minn ġo xagħarha.

U tifga l-bikja.

6

Għaddejt minn tliet gwerer, jien, u ħafna telfiet.

Imma qatt ma bqajt nistenna gwerrier.

Kull lejla kont tisraq kewkba biex issib it-triq

għal għandi.

 

Min qatel il-kewkba dakinhar?