Itisha Giri

Traduzzjonijiet ta’ Adrian Grima“Con barqueira e remador” VIII Poetry Translation Workshop on San Simón, Galicia | Settembru-Ottubru 2019 


Me Too

Anki Jien għandha rieda tal-azzar,

tixjira salvaġġa, kattiva

għall-paletti u l-blalen,

xejra salvaġġa biex twarrab bil-minkeb.

Lil Jien tawha sett tal-kċina.

Tista’ taraha tagħmel il-frejjeġ.

 

Anki Jien kapaċi turi kemm hi b’saħħitha,

ilsien jaqta’ li jtajjar il-verbi t’azzjoni

fit-temp attiv.

Niġri. Naqbeż. Nagħti.

Jien rassitu mal-art.

Lil Jien rassewha mal-art

Ara kif rabtuha bl-ilsien, kif rabtulha lsienha.

 

Anki Jien tħobb tkun is-sidt.

Art imminata ta’ jien, lili, tiegħi.

Għajnejn. Widnejn. Imnieħer, Ħalq, Int;

Xi ħaġa.

Irrid. Neħtieġ. Għandi.

Anki Jien trid tidher,

dejjem tgħolli idha,

lili, lili, lili…

Lil Jien tawha, tawha, tawha; ħaduha.

Tista’ taraha tisparixxi.

 

Meta Jien tkun hi

jarawha,

kultant jisimgħuha,

kultant iżommuha,

iżommuha lura

Lil Jien jisfurzawha, jimbuttawha

fir-rokna, ibagħbsuha,

ibagħbasha Hu, Hu, Hu

Anki Hu?

Għamel. Għamel. Għamel

lil Ha, lil Ha, lil Ha,

Lilha wkoll?

 

Jien ukoll, tista’

taħkem, tqanqal, tisbel, tħarbat.

Ħares lejja! Ħares lejja!

Jien ukoll tista’ tkun re.

Jien, is-suldat għami tal-iskakkiera.

Jien, iż-żiemel għarwien

Jien, it-torri wieqaf, passiv,

Jien, l-isqof, jaqta’ għad-dritt.

Jien, ir-reġina qatt

ir-re, imma

Jien, ukoll, kapaċi tiekol.

 

Jien tgħid, ir-re miet.

Hu jgħid, Hi tgħid, Aħna lkoll ngħidu,

viva r-re.


Dakinhar tat-Tieġ Tiegħi

Żejnuni

bil-fwar tal-gomma, wiċċi

miksi b’saffi ta’ żmien

magħmul mix-xaħam tal-majjal

u n-nies iggustawh bħallikieku

kont tarbija tat-twelid

li twieldet mill-ġdid,

kopja tagħha fil-ħġieġa tal-mera.

 

Intfajt bilqiegħda quddiem in-nar

qed naqbad bil-għadab ta’ mazz

karti tal-flus qed jobżqu l-irmied li weħel

ma’ wiċċi tal-plastik għall-wiri

quddiem il-platti li ħarġu.


Il-Bini tad-Djar

Deffes bastun bil-ponta ġol-qalb tal-belt,

ġebbed kemm tiflaħ ’il barra —

imbotta musmar ’il fuq

ħaddan dak li hemm taħt

ordom l-istorja tal-art, it-twerżiq fgat

bis-saffi tal-konkrit,

aqla’ s-sigar mifruxa fuq artek mill-għeruq

u deffes minflokhom gradi tal-azzar

marbutin flimkien b’nokkli tal-plastik.

 

Qiegħed il-briks —

waħda fuq l-oħra

sular wara l-ieħor, ’il fuq

u mbagħad iċċassa lejja b’mod kolossali.

Sammar dawk l-imsiemer tal-azzar,

l-ewwel fiċ-ċappetti tal-bieb,

u mbagħad f’rasi,

kull pumm, pumm, pumm,

il-punt li ddamdamli ġol-menti kull filgħodu

waqt li nosserva l-intern tiegħi jċekċek

fuq il-conveyor tas-siment.


Manwal tas-Sopravivenza għall-Bniet

Ma nixbahhom f’xejn,

ħlief li darba kont tifla, eżatt bħalhom,

imma jien hawn. Huma

mietu.

Ġismi għandu l-għamla tiegħu, ġisimhom

l-għamla tal-priża. Issa, mejjet.

Mhumiex bħali. Qatt mhuma se jaraw

l-eklissi ta’ darba

f’għomrok.  Mhumiex bħali. Qatt mhuma se jqattgħu ljieli tal-waħx, jippruvaw jiftakru d-dati

minn ktieb tal-iskola jew iljieli bla kwiet jiftakru kull farka mill-ewwel date.

Mhumiex bħali.

Qatt mhuma se jerġgħu jiżfnu fit-tieġ tal-ħbieb.

Mhumiex bħali. Qatt mhuma se jqumu

u jibdew il-ġurnata bil-listi ta’ dak kollu li jridu jagħmlu,

ta’ dak kollu li jista’ jsir, ta’ dak kollu

li jrid isir.

Setgħu kienu

xi ħaġa hekk tagħhom?

mur għix f’belt kbira

mur il-Ministeru tal-Edukazzjoni

sib xogħol
aqla’ ftit flus

ixtri cardigan tax-xitwa għall-mamà

 

Jimporta naqtgħu

dak kollu li hemm fil-listi tagħhom,

jekk jogħġobkom?

U la qegħdin fiha, nistgħu neħilsu minn kollox

swali taċ-ċinema

gabbani tal-ikel

ħelu tal-festi

bandli tal-festi

 

M’hemmx għalfejn. Aħna

għadna ħajjin. Lilhom qatluhom.

 

M’għandi xejn bħalhom, imma

naħseb, stajt għallimthom kif jibqgħu ħajjin,

kif jgħixu.

Forsi minni kienu jisimgħu u

forsi kienu jmorru lura fiż-żmien u jitwieldu

għand ġenituri li jaħdmu mal-gvern

jew wirtu l-proprjetà mingħand in-nanniet u l-bużnanniet.

Hekk ma kienx ikollhom għalfejn jitlajjaw fit-triq,

kienu jieħdu taxi.

Xorta kien ikollhom jitgħallmu kif jieħdu grazzja ma’ raġel, jew ma jiġbdux l-attenzjoni tiegħu

billi jħallu xagħarhom twil wisq, pereżempju.

U anki hekk, xorta kien ikollhom jevitaw

il-mobiles

it-televixins

id-dbielet

il-ħabel

is-skieken

l-aċtu

il-pitrolju,

u kwalunkwe oġġett bil-ponta li jaqta’

 

Imma ma kinux jafu. Ma stajtx ngħidilhom.

Jiena ħajja u huma

għadhom mejtin.