Gonzalo Hermo

Traduzzjonijiet ta’ Adrian Grima 

“Con barqueira e remador” VIII Poetry Translation Workshop on San Simón, Galicia | Settembru-Ottubru 2019 


Jien hawn.

Il-bqija tad-dinja tinsab quddiemi.

 

Ir-riħ fuq jorbot kliemna ma’ did-dar.

Jiżra’ l-biża’ tagħna fl-għeruq.

Jagħti isem lil dak li mingħalina ħabbejna għal żmien twil.

 

Aħseb dwar dak il-waqt meta ntbaħna li dan il-ħajt se jiġġarraf.

Iftaħ il-bieb, ħalli l-klieb jidħlu: jistgħu jieklu mal-mejda.

 

Biex l-art trejjaħ it-tbaħrid, inkella tibda t-taqbida.

Qisha r-riħa ta’ ħajja li l-ħin kollu togħsfor u terġa’ tibda.

 

Tiċċassax lejn il-ġmiel tal-ħerba.

 

Ċarrat il-ħajt.

 

Kisser iċ-ċirku.

 

Aħrab.

 

 

Minn Celebration (Apiario, 2014)


Qalu li s-Sud

post ipprojbit.

 

Qalulna:

 

“Dak kollu li kien memorja jew ġisem illum huwa dogma.

 

U qed jaħdem minn taħt

kontrina”

 

Ma nafx x’sensazzjoni se taħkimni meta fl-aħħar nerġa’ lura

mingħajr fdal.

 

Jekk hux se jkun hemm irmied li jiftakar

 

ġisem li kapaċi jifhem

il-quċċata ta’ dan

l-inkontru.

Minn Celebration (Apiario, 2014)


INT GĦANDEK l-età ta’ ġildek,

imma l-memorja xiħa wisq biex tkun tafha din.

 

Se nirrepeti ismek meta ssir ħaddieħor

biex nevoka

dak li tlift u ħabbejt minn qiegħ qalbi.

 

Il-lingwa tibqa’.

 

Il-ġisem, le.

Minn Celebration (Apiario, 2014)


L-Ewwel Darba l-Pjaċir

Jgħidu li x-xenqat huma xbieha mit-tfulija.

 

Jekk inhu hekk, se ssib ix-xenqat tiegħi maġenb xmara

f’pajsaġġ ta’ ilmijiet imfawra

fejn żewġ subien jilagħbu jinqalbu fil-ħaxix.

 

Niftakar kemm kien hemm tajn fil-post.

Ir-riħa tfuħ tar-raża tielgħa mill-alni.

Id-dawl aħdar ta’ wara nofsinhar madwar ix-xatt imgħaddar.

 

F’dak id-dawl

ġisem it-tifel magħfus mal-art

ġismi fuqu nieżel fuq naħa waħda

irkupptejna jaħbtu mal-blat.

 

Jekk inhu minnu li x-xenqat huma xbieha mit-tfulija

allura x-xenqat tiegħi jinbtu mill-ġerħa.

 

Kif tinqata’ minn post

fejn il-pjaċir jistaġna u jiffermenta,

jiffermenta?

 

Kif tbattal il-memorja

biex fl-aħħar issir

raġel ġdid?

Minn The Wild Life (Pen Club Galicia, 2018)


Kollox

Georges de la Tour

Għal mument ħlomt li dil-poeżija tista’ timla

d-distanza bejn ġismi u x-xemgħa.

Sebgħi fix-xema’ u s-sħana

tiftaħ mogħdija mill-ġilda sal-fjamma.

Ħlomt għal mument li dil-poeżija tista’ timla

l-qalb, id-demm ilebbet fil-vini

bħan-nixxigħat li jfuru fil-fawran t’April,

il-meraq li jgħarraq iz-zokk tal-ballut.

Fil-ħolma tiegħi, l-oġġetti u r-ritmu tagħhom twaħħdu

’il fuq minn kull distanza

bejni u bejn id-dinja,

l-ilsien lest biex jivvampja mas-saqaf tal-ħalq,

il-framment tal-arja li jżommni lura mill-warda.

Għalfejn għandi nedha mmiss fjura

meta nista’ mmelles it-tessut ta’ ħolma?

F’ħolmti hemm il-fjur u ftuħ il-fjur

il-moviment tal-liedna meta titla’ kif jidhrilha

mal-fraxxnu, f’bosk max-xmara, pereżempju.

U l-istilla u d-dawl bla tarf

għax id-dellijiet bdew jiddu bħall-materja,

sfera, sema, sħab f’mewġa perfetta.

Kif se jirnexxili nistenbaħ f’post

fejn il-ġilda tifred il-ġisem mir-riħ?

F’ħolmti kont minfud.

Nifditni l-arja bħall-azzar ta’ xafra fil-muskolu ta’ ċerva.

Jew xema’ fuq ħuġġieġa fil-pala ta’ idi.

Qalb, rita.

Ħalq jivvampja miexi lejn it-tamboċċ.

Il-liedna tielgħa bla hedu mal-fraxxnu.

Qatt m’jien se nkun nista’ nfisser kollox.

Minn The Wild Life (Pen Club Galicia, 2018)


Fis-Salvaġġ

B’xi mod, meta ġiet il-poeżija,

kont naf li l-kliem

kien se jispiċċa jħassar dak li ġarrabt.

 

Imma sibt it-triq lura

lejn dan l-inkontru:

 

Insellem għall-aħħar darba lid-dnub.

Saqajja jagħfsu l-art,

jilqgħu l-messa tagħha qishom qed imissu d-dinja,

u xi ħaġa salvaġġa timponi l-ordni tagħha

waqt li l-memorja tisfuma f’tessut.

 

L-istranġier jgħid:

 

—Hemm ħajja waħda li tissakkar

f’ħajj’ oħra

u mbagħad f’salt jinfaqa’ kollox.

Ma tistax tissellef il-kliem biex tfisser it-tifqigħa.

it-tifsira sseħħ meta sseħħ it-tiġriba.

 

Għalhekk, kelli nagħżel

bejn il-kelma u l-ħajja.

 

U għażilt il-ħajja.

 

Lid-dinja tlabtha tiftaħli

il-wiċċ salvaġġ tagħha.

Minn The Wild Life (Pen Club Galicia, 2018)